شهرداری وین

شهرداری وین

شهرداری وین

 Vienna City Hall / Rathaus

 

عمارت شهرداری وین یکی از دیدنیهای بسیار زیبای وین در اتریش می باشد این عمارت در سال 1872 تا 1883 ساخته شد

این ساختمان کنار عمارت و ساختمان پارلمان اتریش قرار دارد  و همیشه جشنها و فستیوال های متفاوتی در طول سال در آنجا برگزار میشود

 

 

 

 

 

 

 

سال 1960 محل ساخت شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vienna City Hall / Rathaus