شافبرگ در سالتزبورگ اتریش

شافبرگ در سالتزبورگ اتریش

شافبرگ منطقه ای زیبا در اتریش

Schafberg   . Salzburg    , Österreich

Oberösterreich - Schafberg mit Blick auf den Mondsee

تصاویر منطقه تورسیتی شافبرگ منطقه ای زیبا در اتریش با ارتفاع ۱٫۷۸۳ متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویدیو از محل