Schloss Ort gmunden

Schloss Ort gmunden

Schloss Ort gmunden

 

یک بنای تاریخی بسیار زیبا در اتریش

این بنا هم موزه است و هم مکان گردشگری برای عموم و استفاده از آن  برای جشنها و مراسم با شکوه

نزدیک شهر gmunden  قرار دارد که سرامیک آن معروف است 

 کنار دریاچه Traunsee واقع شده است