قصر میرابل در ساتزبورگ اتریش

قصر میرابل در ساتزبورگ اتریش

قصر میرابل ( Palace of Mirabell ) در سالزبورگ

 

قصر میرابل

قصر میرابل

 

-----------------------------------

نقشه محل

 

 

---------------------

ویدیو از محل

Video of Place

movie film and T.V cars