قصر اگدبرگ در گراتس

قصر اگدبرگ در گراتس

قصر اگنبرگ ( Eggenberg Palace ) در گراتس

 

قصر اگنبرگ

 

 

 

نقشه محل

 

 

---------------------

 

 

 

نقشه محل