قلعه و برج ساعت در گراتس اتریش

قلعه و برج ساعت در گراتس اتریش

 

قلعه و برج ساعت بر فراز کوه ( Graz Schlossberg ) در گراتس 

Schlossberg قلعه

برج ساعت

 

 

نقشه محل

 

 

---------------------

ویدیو از محل

Video of Place