قلعه شالابورگ اتریش

قلعه شالابورگ اتریش

 قلعه شالبرگ اتریش

Schallaburg, Schollach, Austria

 

قلعه شالبرگ در روستای شالبرگ اتریش قرار دارد .  نزدیک درهWachauدر قسمتهای شمالی کوههای آلپ.

۵ کیلومتری شهر ملک Melk . قسمت مرکزی این قلعه در دوران رنسانس آلمان در سال ۱۵۴۰ توسط Losenstein dynasty ساخته شده است

 

 Schallaburg Castle, Austria

 Schallaburg Castle is a castle in the village of Schallaburg in the municipality of Schollach, near the Wachau valley, Lower Austria, north of the Alps.[1]Schallaburg Renaissance Castle is located 5 kilometres (3.1 mi) from Melk, in the region known as Mostviertel. The central part of the castle was built in the German Renaissance Age, beginning around 1540, by the Losenstein dynasty.[2]