موزه هنر در گراتس اتریش

موزه هنر در گراتس اتریش

موزه هنر در شهر گراتس اتریش موزه هنر گراتس به عنوان بخشی از سرمایه اروپااز جشن فرهنگ در سال 2003 ساخته شد و از آن زمان به بعد تبدیل به نقطه عطفی در معماری در گراتس، اتریش شده است . این  نمایشگاه  موضوعات خود را تخصص بههنر معاصر از چهار دهه گذشته کرده است

Kunsthaus ---  Graz , Austria

 The Kunsthaus GrazGrazer Kunsthaus, or Graz Art Museum was built as part of the European Capital of Culture celebrations in 2003 and has since become an architectural landmark in Graz, Austria. Its exhibition program specializes in contemporary art of the last four decades