مرتفع ترین و طولانی ترین پل در تیرول اتریش

مرتفع ترین و طولانی ترین پل در تیرول اتریش

The highest and longest suspension bridge in Austria

مرتفع ترین و طولانی ترین پل مخصوص عابر پیاده در  تیرول  اتریش

längeste hängebrücke in tirol

 

 

 

ویدیو از محل