Alpenseebad Mondsee شنا در دریاچه موندسی اتریش

Alpenseebad Mondsee شنا در دریاچه موندسی اتریش

Alpenseebad Mondsee 

 

شنا در دریاچه موندسی اتریش

 

 

مرکز تفریحی تابستانی آلپن سی باد  برای شنا در دریاچه موندسی اتریش 

 دریاچه موندسی دریاچه ای بسیار زیبا در اتریش است . و هر ساله  میزبان هزاران نفر  میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse