کوسه در کوهستان - اتریش

کوسه در کوهستان - اتریش

 

کوسه در کوهستان ؟؟؟
اتریش / داخ اشتاین
این کوسه توسط یک شرکت برای جذب توریست ساخته شده است
که اول در دریاچه هال اشتاته قرار داشت و بعد به کوهستانی در داخ اشتاین توسط هلیکوپتر آورده شد .

 از دهان این کوسه میشود منظره زیبایی را تماشا کرد