Wiener Wohnen - Gemeindewohnungen اداره مسکن در اتریش

2016-04-18 18:49

Wiener Wohnen - Gemeindewohnungen

 
 

اداره مسکن دراتریش 

 

 
 
در این اداره  خانه هایی اجاره ای را به افراد میدهند که نسبت به قیمت اجاره در بازار آزاد خیلی ارزانتر است
البته برای دریافت چنین خانه هایی از این ادره یایستی شرایط خاصی داشته باشید 
 
مثلا" درآمد زیادی نداشته باشید . و حداقل دو سال در وین زندگی کرده باشید و در این دو سال ملده باشید یعنی ثبت آدرس محل داشته باشد البته در وین
تازه بعد از ثبت نام در اداره مسکن شما در لیست انتظار خواهید رفت که ممکن است همین حد اقل دو سال طول بکشد که نوبت شما شود 
 
بعد از اینکه نوبت شما شد اداره مسکن برای شما نامه ای میفرستد با آدرس یک خانه برای بازدید که شما بروید و خانه را ببینید و اگر خوشتان آمد آن را اجاره کنید و اگر نه 
اداره مسکن دو خانه دیگر را نشان میدهد . که بالاخره بایستی یکی از این سه خانه را پسند کنید وگرنه گزینه دیگری برای انتخاب خانه ندارید
 
 
 
 
شرایط ثبت نام برای خانه 
دارای سن 17 سال تمام
درآمد شما از یک حدی بالا نباشد که در جدول پایین مشحص شده است 
اگر در یک خانواده هستید مثلا" ازدواج کرده اید و یا فرزند یک خانواده هستید بایستی در یک خانه زندگی کنید اجازه برای ثبت نام ندارید 
مگر اینکه بواسطه مثلا" طلاق و یا دلیلی نتوانید در آن خانه زندگی کینید
حد اقل بایستی دو سال بطور مدام در وین زندگی کنید و در یک محل ثبت محل و یا ملده باشید بدون توقف در این دو سال که خانه عوض کنید
دو سال برای خانه های پریوات و یا خصوصی 
و پنج سال برای آنهایی که در خانه گماینده زندگی میکنند
غیر از این مگر اینکه دلیلی خاص باشه
شما بایستی جزو شهروند اتریش و یا جزو اتحادیه اروپا در سویس و نروژ و ایسلند و ... باشید. . یا به عنوان پناهنده قبول شده باشید