Vienna City Marathon 2016 دو ماراتون وین اتریش

2016-02-20 22:37

Vienna City Marathon 2016

 

دو ماراتون وین / اتریش

 . دو ماراتون در اتریش از سال 1984 هر ساله برگزار میشود 

و در آن از تمام نقاط دنیا شرکت می کنند.

یک دو ماراتون در تاریخ 10 آپریل در وین برگزار میشود 

و یک مسابقه دو نیمه ماراتون هم در تاریخ 9 آپریل برگزار میشود

برای نامنویسی در این مسابقات تا تاریخ 25 ماه مارچ فرصت موجود است ، البته اگر آنلاین ثبت نام کنید 

در صورت ثبت نام حضوری تا تاریخ 26  فوریه  فرصت دارید

در سال 2015 تعداد 42600 نفر در این مسابقه شرکت کردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای ثبت نام روی تصویر زیر کیلیک کنید