طرق مختلف برای مهاجرت به اتریش

2015-06-18 23:57

طرق محتلف برای مهاجرت به اتریش

 

 

 

برای مهاجرت به اتریش راههای مختلفی وجود دارد 

 

 دیدار از بستگان

ازدواج

تحصیل

کار 

ثبت شرکت 

پناهندگی

توریستی

دانشجویانی که در حال حاضر در حال تحصیل در اتریش هستند، می توانند اقدام به دعوت از اعضای خانواده ساکن ایران نمایند. درواقع در صورت داشتن دعوتنامه امور صدور ویزا برای اعضای خانواده تا حدودی 

تسهیل می گردد و احتمال دریافت ویزا بیشتر می شود

 

 

 

ویزای ازدواج و نامزدی در اتریش

  

 

 

تحصیل در اتریش

 

 

کار

 

 

کارت آبی اتحادیه اروپا

blaue karte eu österreich

 

 

سرمایه گذارری

 

ثبت شرکت در اتریش

 

 

 

پناهندگی در اتریش

 

   

اول کلی برای روادید