ترانسپورت از فرودگاه اتریش به مرکز شهر

2015-07-10 17:54

 

                                   ترانسپورت از فرودگاه اتریش به مرکز شهر

   

        

          

          اتوبوس. ........................................................... € 8.00 

           S-Bahnقطار.....................................................€4.00

          

           City Airport Train/ CATقطار  ..........................€ 12.00

            تاکسی  .........................................  .............. 40.00

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

               اتوبوس

 

 

 

 

See the airport map to locate the departure points at the airport

----------------------------------------------------------------

 S-Bahn

برنامه ساعات حرکت قطار ها از فرودگاه اتریش

اولین ساعت حرکت ۳۰و ۴ دقیقه است و آخرین ۴۶و ۲۳ دقیقه

قیمت بلیط :  ۴ آیرو  . شما با این بلیط میتوانید به مقصد خود بروید و هر چند قطار و اتوبوس عوض کنید .

 

 

      

        

 
 
 
 قطار City Airport Train/ CAT
 
 
 
 
 

 

 
 
 
----------------------
 تاکسی
 
 
 


-----------------------------
شما میتوانید در فرودگاه این نقشه را از اطلاعات مجانی دریافت کنید

 
 

   از فرودگاه میشود با قطار شهری به مرکز شهر آمد  و بلعکس .