تعمییرات اتومبیل در اتریش

2016-04-15 08:41

 

 

تعمییرات اتومبیل در اتریش

 

 

 

 

 

تعمییرکار اتومبیل

علی یونسیان

Paltramplatz 3

Wien 1100

016026242

 

 

تعمییرکار اتومبیل

امیر پاکچهر

1170 Wien
Längenfeldgasse 3-5

06643803904


 

تعمییرکار اتومبیل

م. افشارزاده

018033216


 

تعمییرکار اتومبیل

وحید شیرازی

06992665667

 

 

تعمیرگاه رکورد
Rekord Autolackiererei GesmbH
Ostmarkgasse 42
A-1210 Wien
Tel.: 018658875

------------------------------------------

 

تعمیرگاه پاکچهر
Pakchehr GMBH
BreitenfurterStr.70-76
A-1120 Wien
018041379

--------------------------------------------------------

 

محمد صادق شجاعی باغینی
Mohammad Sadegh Shodjai Baghini
Schrammelgasse 117
1170 Wien Wien
Tel.: 0664 4215389
------------------------------------------

 

تعمیرگاه سرخوش
Kfz-Technik
Essi Sarkhosh KG
Breitenfurter Straße 129
A-1120 Wien
Tel.: 01-8044489

 

 

 

صافکاری اتومبیل 

علی انوری

06606176395