تعدادی از سازمانها و ادارات مهم در اتریش

2016-04-17 11:32

 تعدادی از سازمانها و ادارات مهم در اتریش

 

 

در اتریش سازمانها و اداره های گوناگون وجود دارد که برای فردی که می خواهد در اتریش زندگی کند اطلاع  و آگاهی داشتن از این سازمانها الزامیست

 

 

اتاق بازرگانی در اتریش

اداره بیمه در اتریش  

اداره سوسیال

اداره ماگیستراد در اتریش

اداره دارایی در اتریش

اداره مسکن در اتریش

اداره مهاجرت در اتریش

اداره گیس در اتریش 

اداره آب و برق و انرژی گرمایشی در اتریش

اداره کار در اتریش 

اداره حمایت از کارمندان و کارگران در اتریش

سفارت ایران در اتریش

مرکز اسلامی امام علی در وین اتریش

مشاغل و نیازمندیهای ایرانیان در اتریش

بانک های موجود در اتریش 

 

 

 

 

 

 

اتاق بازرگانی در اتریش