نمونه سوالات مصاحبه پناهندگی

2016-09-11 19:32

این سوالات كليه كشورهاي پناهنده پذير مي باشند مثل اتریش و  از جمله (كشورهاي اروپايي، آمريكا، كانادا، استراليا) وهمچنين اداره فدرالا مهاجرت وپناهجويان آلمان (BAMF) براساس اين مصاحبه، تصميم خواهند گرفت كه آيا به شما درآلمان  پناهندگي خواهندداديانه. بنابراين بايستي خودرابراي اين مصاحبه خوبي آماده كنيد. بهترآن است كه بيش ازمصاحبه به يك وكيل و با يكي ازمراكز مشاوره براي پناهجويان مراجعه كنيد. در كشورهاي اروپاي همچون آلمان يك سلسله سازمان هايي غيردولتي وجوددارد كه مشاوره مستقل ورايگان در اختيار پناهجويان قرارمي دهند. اين مراكز غالباً درنزديكي مراكز استقراراوليه پناهجويان (كسب پناهندگان) ويا در شهرهاي بزرگ مستقراند.


1– چرا کشور خود را ترک کرديد؟

2– چگونه به اين کشور رسيديد؟

3-از چه راهى؟

4- چه وقت به اينجا رسيديد؟

5– از چه طريقى؟

6– نام و نام خانوادگى؟ – تاريخ تولد؟

7– اسم پدر و مادر و شغل آنها؟

8– کجا و در کدام شهر زندگى ميکرديد؟

9– آدرس محل زندگى؟

10– پدر و مادر شما کجا زندگى ميکنند؟

11 – شغل و نحوه امرار معاش آنها؟

12- شغل خودت و تخصص هاى حرفه اى؟

13- ميزان تحصيلات؟

14– در کدام مدرسه درس خوانده ايد، اسم و محل مدارسی که در آنها تحصیل کرده اید نام ببريد؟

15– آيا ازدواج کرده ايد؟ – نام همسر شما چيست؟ – شغل و نحوه امرار معاش ايشان و تعداد فرزندان؟

16– موقعيت امنيتى همسر شما چگونه است، آيا وضعیت وی هم در خطر است؟

17- تعداد فرزندان؟ – تعداد برادر و خواهر چطور؟ – چکار ميکنند؟- سن ايشان(فرزندان، خواهر و برادر)

**18– با دقت هر بلايى که به سر شما و خانواده شما در رابطه با فعاليت سياسى آمده است از جمله تعقيب، بازداشت، آزاد شدن از زندان، شکنجه، تفتیش و خانه گردی، مصادره اموال و مانند آنها را توضيح دهيد.

**19-آيا به غير از فعاليت سياسى به دلايل ديگرى همچون باور مذهبى، نژاد، جنسيت يا متعلق بودن به يک گروه اقليت، تحت تعقيب و آزار قرار گرفته ايد؟

**20- در دوره هاى متفاوت چگونه تحت تعقيب، آزار و شکنجه قرار گرفته ايد؟ اینها را با دقت و بدون تناقض توضیح دهید. سعی کنید در مقابل پرسشهای پلیس و کارمندان دولت داستان سرای نکنید آز آنجای که گفته های شما ثبت می شود و به پرونده چند صفحه ای تبدیل میشود سعی کنید به پرسشهای آنها پاسخ گویا و کوتاه بدهید تا هنگام بررسی سروتای گفته های شما معلوم و قابل فهم باشد.

21– سابقه فعاليت سياسى خود و خانواده؟

22 – چطور شد که موقعيت شما به خطر افتاد؟

23– سابقه دستگيرى و زندان ، چند مورد و در چه تاريخهايى؟

24- چه مدت زندانى بوديد (چند ماه و يا چند سال)؟

25- در کدام زندان؟ – زندانى که شما در آن بسر مى بردى در کجا قرار گرفته است؟

26– چند نفر زندانى در آن وجود داشت؟

27– شکل داخل و بيرون زندان چگونه است؟

28- نحوه دستگيرى مثلا براى شما نامه فرستاده بودند،

29- در محل کار دستگير شديد و يا در منزل؟

30 – در چه ساعاتى از شب و يا روز؟

31 – مامورينى که شمارا دستگير و يا جلب کردند چند نفر بودند؟

32– به وسيله چه نيرويى دستگير شديد؟ نيروى انتظامى، امر به معروف و نهى از منکر، مفاسد اجتماعى و يا لباس شخصى ها؟!! توجه داشته باشید هر کدام از آن نیروها برای وظایف و ماموریتهای مشخصی ساخته شده اند. برای نمونه شما نمی توانید بگوئید ماموران امر به معروف من را به جرم فعالیت سیاسی دستگیر کرده اند.

33– آيا اشخاص ديگرى نيز در ارتباط با شما دستگير شدند، اگر ممکن است نام ببريد؟

34– آيا هنگام تفتيش منزل شما، مأمورين اسنادى و يا چيز ديگرى که جرم شما را اثبات کند پيدا نمودند؟

35– نحوه فرارتان از ايران به چه صورت بود؟

36– با چه وسيله اى و از چه طريقى فرار کرديد؟

37 – قاچاقچى را چگونه پيدا نموديد؟

38– اسم قاچاقچى شما چى بود؟

39 – آيا از ايران تا اينجا همان قاچاقچى را همراه داشتى؟

40– چند روز طول کشيد تا به این کشور رسیدید؟

41– از طريق چه مرزهايى؟

42- آیامدارکى، مثل پاسپورت، کارت شناسايى، گواهى نامه و غيره به همراه دارید؟ توجه داشته باشید مدارک نامبرده برای آنها بسیار مهم است.

43– اسناد ديگرى که نشان دهد موقعيت شما به خطر افتاده است، با خود داريد؟

44– آيا تاکنون فرد و يا افرادی از خانواده شما زندانى، فرارى، اعدام و يا تحت تعقيب و پيگرد قانونى قرار گرفته است؟

45-اگر چنين بوده به طور مشخص اسم و چگونگى و تاريخ آن را بيان کنيد؟ – مثلا در چه تاريخى؟- به چه جرمى؟

46- چرا فعاليت سازمانى شما لو رفته بود؟ -چه مدارکى از شما گرفته بودند؟

47– شکل فعاليت سياسى و سازمانى شما چگونه بود؛ علنى، نيمه علنى و يا کاملا مخفى بود؟

48– با چه سازمانى فعاليت مى کرديد؟

49– تاريخ آشنايى و شروع فعاليت شما با اين سازمان؟

50– آشنايى از چه طريقى روزنامه، نشريه، راديو، سايتهاى اينترنيتى و يا اشخاص و عناصر فعال سازمان مربوطه کدام يک؟

51– با چه پاسپورتى آمديد؟

52پاسپورت شما چه رنگى بود؟

53 – آيا مى دانيد پاسپورتى که شما با آن آمده ايد مربوط به کدام کشور بود؟

54– حال روحى شما چگونه است؟

55– مذهب شما چيست؟

**56– گفتيد از طريق همسرتان تهديد به مرگ شده ايد چرا؟ – بجرم رابطه خارج از ازدواج- با چه کسى؟ اسم شخص؟ – اسم و آدرس شخصى که با شما رابطه داشته است؟ – در صورت امکان سن و سال وى را بيان کنيد؟- تاريخ شروع و آشنايى با وى؟ اکنون از وی خبر دارید؟

**57– آيا تهديد شديد؟ به وسیله چه کسی؟ چگونه اين تهديد صورت گرفت چاقو، اسلحه و يا از طريق ديگرى؟ – چگونه از دستشان فرار کرديد؟ شب بود يا روز؟ بعدا به کجا رفتيد؟ چگونه از زندان آزاد شديد با قيد ضمانت پول نقدى، وثیقه و يا اينکه حکم زندانتان تمام شده بود؟

**58– محکوم به زندان شديد؟- چند سال حکم داشتيد؟ در کدام زندان بوديد؟ آيا در زندانهاى ديگرى هم بوديد؟ در زندانى که شما بوديد چند نفر زندانى بودند؟ -چرا بعد از آزاديتان از زندان نمى توانستيد در ايران بمانيد؟ آيا فرزند بزرگترى در ايران داريد؟ چند سال سن دارد و سرپرستى وى به عهده چه کسانى است؟

59– آيا کسى و يا کسانى از خويشاوندان شما در خارج کشور زندگى مينمايند؟

60– آيا تا کنون از کشورهای اروپایی به قصد سفرتقاضاى ويزا کرده ايد؟ بویژه بسیار مهم است در کشوری که از آن درخواست پناهندگی می کنید اگر از قبل از آن درخواست ویزا کرده اید باید در مصاحبه اعلام کنید و دلایل آن را نیز بیان کنید.

61– آيا تاکنون از این کشور و يا کشورهاى ديگرى در خواست پناهندگى کرده ايد؟

62– شما به عنوان اقليت مذهبى، همجنسگرا و يا زنى که بخاطر مسايل اخلاقى از طرف شوهر، برادر و يا هر عضوى از خانواده تهديد به مرگ شده باشيد بايد بتوانيد تاريخ، شواهد و چگونگى به وقوع پيوستن کل ماجرا و پروسه فرار از آن را توضيح دهيد؟

63- پس از آنکه کشور خود را ترک کرديد نسبت به دوستان و خانواده و ديگران که در آنجا مانده اند احساس گناه ميکنيد؟

64- احساس ميکنيد به آنها مديون هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است تا آنجا که ميتوانيد آن را بشکافيد. چه زمانى شما در اين فکر افتاديد که کشور خود را ترک کنيد؟ در اين رابطه چه احساسى داشتيد؟

65– توجه داشته باشيد که شب قبل از مصاحبه خوب بخوابيد و سعى کنيد که در آرامش کامل و بدور از هر گونه اضطراب و پريشانى به مصاحبه برويد.