شرایط دریافت تابعیت و شهروندی اتریش

2015-06-18 23:08

شرایط دریافت تابعیت و شهروندی اتریش

 

 

شرایط دریافت تابعیت و شهروندی اتریش

- اقامت قانونی اضطراری (به طور کلی ده سال)

-نداشتن منع اقامت موقت در داخل و در کشور دیگر منطقه اقتصادی اروپا در دوازده ماه گذشته و یا اخراج از این کشورها

- نداشتن محکومیت قضایی، بدون انتظار دادرسی جزایی - در داخل و خارج از کشور، نداشتن جرائم اداری جدی)

- داشتن کار و امکان امرار معاش به اندازه کافی و مطمئن
- نگرش مثبت نسبت به جمهوری اتریش
- قطع علاقه از ملیت قبلی (در صورت امکان و معقول)
- آگاهی از نظام دموکراتیک و همچنین تاریخ اتریش و وین
- نشان دادن دانش زبان آلمانی

- داشتن مدرک زبان آلمانی درحد B1

- افرادی که ۳۰ سال بدون وقفه در اتریش زندگی کرده اند

- افرادی که ۱۵سال بدون وقفه در اتریش اجازه اقامت داشته اند

- مدارک و شواهد که نشان دهد در اتریش حرفه و کار داشید

- از طریق ازدواج:

برای افرادی که با یک تابع اتریش ازدواج کرده اند مدت 6 سال زندگی در اتریش لازم است

زندگی مشترک در یک خانه

 

- برای افرادی که از طریق پناهنده گی اجازه اقامت گرفته اند مدت 6  سال زندگی در اتریش لازم است

جدیدا" 10 سال

- داشتن پدر و مادر اتریشی

دستاوردهای فوق العاده ای در انجمنهای علمی، اقتصادی، هنری و ورزشی در جهت منافع اتریش

 

 

 

پاسپورت طوسی پناهندگی اتریش

 

لیست کشورهایی که برای پاس اتریشی ویزا نمی خواهد