شهرداری لس آنجلس Los Angeles City Hall

2015-10-27 15:58

شهرداری لس آنجلس

 

Los Angeles City Hall

 

شهرداری لس‌آنجلس، یک نهاد نظارتی و قانون‌گذاری در شهر لس‌آنجلس است. این ساختمان محل کار شهرداری این شهر بوده و همچنین جلسات شورای شهر نیز در محل این ساختمان برگزار می‌شود

محل کار شهردار، در اتاق شماره ۳۰۰ است و هر سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه‌ها در این ساختمان جلسات شورای شهر برگزار می‌شود.