سفارت ایران در اتریش

2015-07-10 17:37

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین

Embassy Address: jauresgasse 9 - A1030 Wein

Tel: (00431) 7122657

Fax: (00431) 7135733

Email: public(at)iranembassy-wien.at

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارت اتریش در تهران