شیرینی فروشی در اتریش

2015-06-18 18:44

سفارشات شیرینی در اتریش

 

 

 

FADAK

قنادی و نانوایی فدک

Wien 1200  

Othmargasses 36

 Telefon01 9582150

 

 

 

 

کافه قنادی آپامه

 Jörgerstraße 3-5, 1170 Wien

Telefon01 4114142

 

 

 

 

 

 

قنادی و نانوایی صحرا

wien 1200

Sachsenplatz 7

013333639

 

 

-------------------------------------------------------------------

شیرینی سرای یاس

Yas (Cafe' Konditorei)
1060 Wien, Brückengasse 8a
Tel: +43 1 59 55 520, Mobil: 0664 43 510 39

------------------------------------------------------

Cafe Sanaz

پخت نان وشیرینی و کیک مراسم خود را به ما بسپارید.
00436766837701 vienna-austria

----------------------------------------------------------