مشاغل متفرقه در اتریش

2015-06-18 19:04

مشاغل متفرقه دیگر در اتریش

 

 

مشاورین مالی و بیمه 

 

 

 

علی سلجوقیان
طراح گرافیک ، آشنا به فوتوشاپ و کورل.
خدمات طراحی کارت ویزیت،استند،پوستر
۰۶۶۰۸۳۱۲۰۴۴
 

 

 

 

 

 

 
مجتبی نعمتی
پیتزا پز ماهر در لینز
LiNZ    0681 205 64 364