مجوز ورود رایگان به اماکن فرهنگی در اتریش

2016-01-05 14:09

 

 مجوز ورود رایگان به اماکن فرهنگی در اتریش

kulturpass  

 کلتور پاس یا مجوز ورود  رایگان به مراکز فرهنگی برای پناهجویان و  برای اشخاصی است که درآمد کافی ندارند و زیر نظر اداره کار   و یا اداره سوسیال  هستند

و یا افرادی که در آمد آنها پایین تر از آن چیزی است که باید باشد. 

AMS ---- Sozialamt

 

 

  با این پاس به اکثر مراکز فرهنگی مثل موزه ها و فستیوال های فیلم و موزیک  میتوان رایگان وارد شد

 

برای ورود به اماکن با نشان دادن این مجوز و کارت شناسایی وارد میشوید .

اعتبار این مجوز 6 ماهه و یا یکساله است

  بهتر است که با براتر خود در سوسیال و یا اداره کار صحبت کنید تا برایتان این مجوز صادر شود