مجله انجمن فرهنگی اتریش در تهران

2015-12-27 18:45

مجله انجمن فرهنگی اتریش در تهران

 
 
 

 

مجله انجمن فرهنگی اتریش در تهران (ÖKFenster)، مجله ای برای زبان آموزان در انجمن فرهنگی اتریش در تهران، هر شش ماه یک بار با تیراژ 1000 نسخه به چاپ می رسد. زبان آموزان با سطح زبان آلمانی پیشرفته به تحقیق و بررسی درباره موضوعات مرتبط با هنر، فرهنگ و جامعه دو کشور اتریش و ایران می پردازند، ضمن آن که این مجله تمریناتی را برای زبان آموزان مطرح می کند.

تا کنون مجله انجمن فرهنگی اتریش توانسته است با افرادی نظیر آنگلیکا رایتزر، گئورگ میش، اشنبرگر تریو، یوهانا دورر، پیا پالمه، علی دهباشی، رضا کیانیان و سیمین دهباشی مصاحبه کند.

هزینه چاپ مجله انجمن فرهنگی اتریش در تهران از طریق سرمایه گذاری به شکل پخش آگهی انجام می پذیرد. از این رو از آگهی دهندگان با گرمی استقبال می شود.