ماکت شهرهای جهان در کلاگنفورت اتریش

2015-07-06 16:23

ماکت های شهرهای جهان در کلاگنفورت اتریش

 

                               Minimundus in Klagenfurt - Kärnten

      

 

 


 

 

  Minimundus in Klagenfurt (Kärnten):
Im weltbekannten Minimundus sind 140 Wahrzeichen aus aller Welt in Miniaturversion zu bewundern. Für manche Kinder eine spielerische Art, die Welt kennen zu lernen. Für viele vermutlich aber zu wenig actionreich (©Minimundus)

-------------------------

 
----------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------
---------------------------------------