خدمات کامپیوتر و موبایل در اتریش

2016-04-15 08:53

 

خدمات کامپیوتر و موبایل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات کامپیوتر

تعمییرات کامپیوتر نرم افزار / شبکه

Tel: 0688 95 85 945

منوچهر

 

نصب دیش و خدمات الکترونیکی

مهندس مانی

 

تعمیرات کامپیوتر و تلفن و لب تاب

Wien 1050

reinprechtsdorfer straße 38

Tel: 01 943 73 36

 

 

 

-----------------------------------------

تعمیرات انواع کامپیوتر اعم ازلب تاپ و پی سی

سخت افزار و نرم افزار

محمود سلیمانی

شماره تلفن 06805551189

 

 

 

 

 

 

 

Sasha