جشن بهاری اشتایرمارک اتریش در وین STEIERMARK-FRÜHLING

2016-04-11 16:11

جشن بهاری اشتایرمارک اتریش در وین

 

STEIERMARK-FRÜHLING

 

 

 

بیستمین سال جشن بهاری اشتایرمارک اتریش در وین 
این جشن مربوط به اشتایرمارک یکی از ایالت‌های کشور اتریش است و در جنوب شرقی این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر گراتس می‌باشد
هر ساله این جشن در وین روبروی شهرداری برگزار میشود 
و در آن موزیک و رقص و نمایش زندگی در روستا را نشان میدهد
این جشن 4 روز برگزار میشود 
از 14 تا 17 ماه آپریل
ورود برای عموم آزاد است