هتل و پانسیون در اتریش

2015-06-18 18:54

هتل و پانسیون در اتریش

 

 

 

 

راههای مختلفی هست که میتوان هتل مناسب با بودجه و خواست خود پیدا کرد.

اگر شما در جستجوگرهای اینترنتی جستجو کنید خیلی راحت تر هتل خود را در هر کشوری پیدا میکنید و حتی آنلاین رزورو کنید.

    نمونه های زیر سایت های پیدا کردن هتل ارزان هستند  

 


 

 

 

اما پانسیونها و هاستل ارزان در وین

 

Hostel Wien Hütteldorf

 

 

 

 

 

 

هتل پانسیون ورا

Pension-Vera
A-1090 Wien, Alserstraße 18
Tel: +43 1 406 25 95 & +43 1 408 06 76
Fax: +43 1 402 77 11 26
E-Mail: pension-vera@chello.at