دانشگاهها و مراکز آموزشی در اتریش

2015-06-18 23:42

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در اتریش‌

 

 

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشوراتریش‌:

الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ اتریش‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز)

1. Universität Wien

2. Universität Graz

3. Universität Innsbruck

4. Universität Salzburg

5. Technische Universität Wien

6. Technische Universtiät Graz

7. Montanuniversität Leoben

8. Universität für Bodenkultur Wien

9. Veterinärmedizinische Universität Wien

10. Wirtschaftsuniversität Wien

11. Universität Linz

12. Universität Klagenfurt

13. Akademie der bildenden Künste Wien

14. Universität für angewandte Kunst Wien

15. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

16. Universität Mozarteum Salzburg

17. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

18. Universität für Künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

شایان بیان است رنکینگ دانشگاه Universität Wien در بین 12000 دانشگاه برتر دنیا 69 و در بین 100دانشگاه برتر اروپا 9 است .

و نیز دانشگاه Technische Universität Wien در بین 12000 دانشگاه برتر دنیا 150 و در بین 100دانشگاه برتر اروپا 35 است.

ب)مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (FH) و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تایید وزرات‌ علوم (Bundesministerium für Wissenschaft und Verker) اتریش‌ هستند.

1- Sigmund FreudPrivatuniversität Wien

برای اشخاصی که شروع دوره شان پس از اول آگوست 2009 است، تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً در رشته روان شناسی به شرط موفقیت در بررسی کیفی

2 - Donau Universität Krems

صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد، به شرط موفقیت در بررسی کیفی

3 - Webster University

 

 

------------------------------

ثبت نام در دوره دبیرستان در اتریش

 

کلاسهای آموزش بان آلمانی در دانشگاه وین