بازار ناش مارکت Naschmarkt Wien

2015-07-13 17:50

Naschmarkt Wien

بازار ناش مارک در وین اتریش

این بازار یکی از  دیدنی ترین بازارهای وین است که انواع گوشت و سبزیجات و رستورانها و ماهی فروشی و غیره در آن یافت میشود 

شنبه ها یک بازار دست دوم فروشی هم در کنار این بازار به را میافتد که همه چیز در آن بافت میشود

 

 

 

 

 

 

 

نقشه محل

 

 ------------------------------------------------------