بازار هانوور در منطقه ۲۰ وین

2015-07-13 18:20

بازار هانوور در منطقه ۲۰ وین

این بازار در منطقه ۲۰ وین قرار دارد ‍و با ترن زیرزمینی U6 در ایستگاه  jägerstraße و یا اشتراس بان
۳۳ میتوانید به آنجا برسید.
در این بازار همه چیز یافت میشود مخصوصا روزهای شنبه  که یک بازار جنبی هم دارد
‍ کله و پاچه و زبان هم وجود دارد ...

 

hannovermarkt 1200 wien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte des Geschäfts