باشگاه ورزشی در اتریش

2016-04-15 18:06

 

باشگاه ورزشی در اتریش

 

 

 

 

 

 

انجمن ورزشی کورش بزرگ

 

 

 

 

 

 

باشگاه ورزشی کشتی و دفاع شخصی در وین / اتریش

 
 
 
مربی فیتنس
با سابقه 8 سال بامدرک
محمد فرجامی
06609097148