اطلاعات دریافت دیپلم زبان آلمانی از اتریش

2015-12-27 17:15

اطلاعات دریافت دیپلم زبان آلمانی از اتریش

برای دریافت دیپلم زبان آلمانی میتوانید در ایران هم اقدام کنید واز طریق انجمن فرهنگی سفارت اتریش در تهران امتحان دیپلم زبان اتریش را بدهید.

برای شرکت در امتحان ÖSD متقاضیان در همه سطوح می توانند یک ماه قبل از شروع امتحان حضورأ به دفتر موسسه مراجعه فرمایند. مدارک صادر شده دارای اعتبار بین المللی است. شرکت در امتحانÖSD برای زبان آموزان خارج از انجمن فرهنگی اتریش در تهران نیز امکان پذیر است. هزینه امتحانات به یورو بوده وطبق نرخ برابری ارز محاسبه و نقدأ به ریال دریافت می گردد. لطفا تاریخ دقیق نام نویسی را در فایل زیر روی صفحه دوم فایل مشاهده فرمایید.

زبان آموزانی که شخصاً هنگام نام نویسی حضور ندارند باید فرم نام نویسی را دانلود، پر کرده و به همراه مدارک کامل ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز: فرم درخواست (دریافت به هنگام نام نویسی)، یک قطعه عکس و دوکپی از صفحه اول پاسپورت. (در صورت ارائه کپی شناسنامه، پشت هر کپی مشخصات به لاتین درج شود). برای کسب اطلاعات بیشتر و تاریخ دقیق برگزاری امتحانات و نمونه سوالات به اینجا مراجعه فرمایید.

دانلود

اطلاعات نام نویسی

 

فرم ثبت نام