اطلاعات عمومی برای تحصیل در اتریش

2015-06-22 13:02

سوالات عمومی - اتریش

کدام مرکز در اتريش مسئول معرفی مراکز آموزشی معتبر می باشد؟

مسئول مشخص نمودن مراکز آموزشی معتبر در اتريش، وزارت آموزش، علوم و فرهنگ        (Bundesministeruim für Bildung, Wissenschaft und Kultur) می باشد. 
بزرگترين سازمان اطلاع رسانی  اتريشی در باره امکانات تحصيلی دانشگاهها ، تحقيق و همکاريهای آکادميک و استفاده از بورس تحصيلی در اتريش می باشد.

         www.bmbwk.gv.at

اعتبار مدرک تحصيلی کسب شده در ايران از نظر نظام آموزشی اتريش:

الف) آيا مدرک پايان تحصيلات دوره دبيرستان در ايران، مورد تاييد اتريش است؟ 
بله

ب  ) آيا مدرک پايان تحصيلات دوره پيش دانشگاهی در ايران، مورد تاييد اتريش است؟
بله

ج  ) آيا مدرک پايان تحصيلات دوره کاردانی در ايران، مورد تاييد اتريش است؟

از آنجايی که مقطع کاردانی در اتريش وجود ندارد و طول دوره تحصيل در مقطع کارشناسی اتريش تنها 3-4 سال می باشد، دانشجويانی که مقطع کاردانی خود را در ايران اخذ نموده اند با توجه به دانشگاه شان که آزاد است يا دولتی، می توانند برای مقطع کارشناسی اتريش اقدام نمايند و حتما بايد از دانشگاه شان در ايران نامه اجازه تحصيل در مقطع بالاتر ( کارشناسی ) را به دانشگاه اتريش ارائه دهند.
  

ه  ) آيا مدرک پايان تحصيلات دوره کارشناسی در ايران مورد تاييد اتريش است؟

بله، اما حتما بايد از دانشگاه شان در ايران نامه اجازه تحصیل در مقطع بالاتر ( کارشناسی ارشد ) را به دانشگاه اتريش ارائه دهند. و حتما بايد از دانشگاه شان در ايران نامه اجازه تحصيل در مقطع بالاتر ( کارشناسی ) را به دانشگاه اتريش ارائه دهند.
 

و  ) آيا مدرک پايان تحصيلات دوره کارشناسی ارشد در ايران، مورد تاييد اتريش است؟

بله، اما اينکه فارغ التحصيل دوره کارشناسی ارشد در ايران از دانشگاه آزاد يا دولتی فارغ التحصيل شده است و با چه معدلی برای اتريش مهم و تاثير گذار می باشد و می توانند جهت دوره دکترا در اتريش اقدام نمايند.

 

توصيه در انتخاب مرکز آموزش زبان:

آيا انتخاب مراکز آموزشی که در آنها تعداد دانشجويان ايرانی زياد است به نفع دانشجويان می باشد؟

تجربه ما نشان می دهد که بيش از 90 درصد دانشجويان ايرانی علاقمند به تحصيل دراتريش ، در بدو ورود خود به زبان آلمانی تسلط ندارند و اگر به مراکزی اعزام شوند که در آنها تعداد دانشجويان ايرانی زياد است، خيلی دير تر به اعتماد به نفس کافی جهت حل مشکلات خود می رسند و به مدت زمان بيشتری برای تسلط يافتن به زبان آلمانی، نياز دارند.

 

پذيرش تحصيلی مشروط:

پذيرش تحصيلی مشروط در اتريش به چه معنی است؟

نظام آموزشی اتريش به دانشجويان خارجی اين امکان را می دهد که، اگر در زمان ارسال مدارک تحصيلی خود به دانشگاه های اتريش، نمره آزمون زبان DSH يا  Test DaFشان حاضر نبود، اجازه ارسال مدارک تحصيلی خود را به مراکز آموزشی اتريش را داشته باشند و موسسات آموزشی  اتريش می توانند بدون در دست داشتن نمره آزمونDSH یا  Test DaFپذيرش تحصيلی دانشجو را صادر نمايند (البته به صورت مشروط) و پس از اخذ موافقت مرکز آموزشی با صدور پذيرش تحصيلی داوطلب، به وی زمان کافی داده می شود، تا دوره آمادگی زبان برای امتحانDSH را در خود دانشگاه بگذرانند و پس از قبولی در امتحان DSHتحصيلات خود را به صورت رسمی آغاز نمايند.

 

فهرست مدارک مورد نياز جهت درخواست پذيرش تحصيلی:

مدارک زير با توجه به شرايط متقاضيان دسته بندی شده و نيازی نيست که همه متقاضيان کليه مدارک را جهت اخذ پذيرش داشته باشند.ترجمه رسمی مدارک ( با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ) بايد به زبان آلمانی يا انگليسی باشد.
ترجمه مدرک ديپلم و ريز نمرات آن
ترجمه مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات آن
 ترجمه مدرک فوق ديپلم و ريز نمرات آن
ترجمه مدرک ليسانس و ريز نمرات آن
ترجمه مدرک فوق ليسانس و ريز نمرات آن
کپی پاسپورت
کپی شناسنامه
12 قطعه عکس رنگی 4*6 
گواهی زبان آلمانی
نامه سازمان سنجش درمورد قبولي در کنکور سراسری
گواهی اشتغال به تحصيل از دانشگاه در مورد دانشجويان
ريز نمرات گذرانده شده در دانشگاه در مورد دانشجويان
 

 

اخذ تاييديه از مراکز ذيربط قبل از ارسال مدارک تحصيلی:

در زمان ارسال مدارک تحصيلی به مراکز آموزشی اتريش اخذ تاييديه از کدام مراکز الزامی است؟
لازم به ذکر است که ترجمه آلمانی يا انگليسی مدارک تحصيلی بايد به تاييد سفارت اتريش برسد که همه روزه از يکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا11:30 اين کار امکان پذير است.بجز روزهای سه شنبه!ترجمه مدارک ابتدا بايد به تاييد دادگستری و  وزارت امور خارجه برسد تا سفارت اتريش آنها را نيز تاييد نمايد. بدون تاييد سفارت اتريش مراکز آموزشی مدارک تحصيلی متقاضی را قبول نمی کنند. تاييد مدارک توسط سفارت اتريش مجانی نيست و هزينه در بر دارد.

دوره زمانی ارسال مدارک تحصيلی:
  
دوره زمانی برای شرکت در دوره های زبان در چه زمانهايی می باشد؟

 در کالجهای خصوصی هيچ نوع محدوديتی وجود ندارد اما برای شرکت در دوره های زبان در دانشگاه ها می بايست هم زمان با درخواست پذيرش تحصيلی برای گذراندن دوره زبان در دانشگاه درخواست داد.

 

دوره زمانی برای شرکت در دوره های کارشناسی در چه زمانهايی می باشد؟

دانشگاهها معمولآ برای ترم تابستانی تا 1 فوريه و برای ترم زمستانی تا 1 سپتامبر مدارک تحصيلی دانشجويان خارجی را می پذيرند .

 

دوره زمانی برای شرکت در دوره های کارشناسی ارشد در چه زمانهايی می باشد؟
 
دانشگاهها معمولآ برای ترم تابستانی تا 1 فوريه و برای ترم زمستانی تا 1 سپتامبر مدارک تحصيلی دانشجويان خارجی را می پذيرند .

تعداد دفعات صدور پذيرش تحصيلی در هر سال:

 

دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد چند بار در سال برگزار می شوند؟

نظام آموزشی اتريش به نحوی تدوين شده است که تقريبآ تمامی دانشگاه های اتريش دو بار در سال دانشجوی جديد جذب می نمايند .

 

نمره مدرک زبان آلمانی جهت ورود به دوره های آموزشی/مقاطع تحصيلی مختلف:

شرايط اخذ پذيرش برای دوره های زبان چگونه است؟

بطور کلی شرايط ويژه ای جهت اخذ پذيرش تحصيلی از دوره های زبان آلمانی در کلاسهای زبان اتريش، وجود ندارد و از کليه متقاضيان ثبت نام شده در بدو ورود امتحان تعيين سطح گرفته می شود و آنها در کلاسهای متناسب با سطح دانش زبان خود، قرار می گيرند. اما جهت اخذ رواديد بهتر است که متقاضيان به زبان آلمانی دانش اندکی داشته باشند.

نمره مورد نياز ورود به دوره های کارشناسی چقدر می باشد؟

به طور متوسط متقاضيان می بایست حد اقل مدرک را داشته باشند تا به آنها پذيرش مشروطی برای گذراندن دوره زبان آلمانی در خود دانشگاه را داشته باشند و پس از کسب نمره قبولی در امتحان و اخذ مدرک DSH2 يا Test DaF 4 تحصيلات خود را به صورت رسمی در دانشگاه شروع نمايند.

نمره مورد نياز ورود به دوره های کارشناسی ارشد چقدر می باشد؟

به طور متوسط متقاضيان می بايست حد اقل مدرک Zertifikat Deutsch 500 ساعت دانش زبان آلمانی را داشته باشند تا به آنها پذيرش مشروطی برای گذراندن دوره زبان آلمانی در خود دانشگاه را 
داشته باشند و پس از کسب نمره قبولی در امتحان و اخذ مدرک DSH2 يا Test DaF 4تحصيلات خود را به صورت رسمی در دانشگاه شروع نمايند.

 

شرايط اخذ پذيرش از دوره های تحصيلی/ مقاطع تحصيلی مختلف:

شرايط عمومی ورود به مراکز آموزشی اتريش به چه نحوی می باشد؟

اگر شخصی ديپلمه باشد يعنی 12 سال تحصيل کامل و يا ديپلم نظام جديد + يک سال پيش دانشگاهی داشته باشد، نمی تواند مستقيماٌ برای دانشگاه های اتريش اقدام نمايد بلکه بايد قبولی در کنکور سراسری را داشته باشند تا بتوانند برای دانشگاه های اتريش اقدام نمايد.
برای ورود به دانشگاه های اتريش داوطلب بايد دانشجوی رشته مورد نظر در کشور خودباشد،به عبارت ديگر ديپلم به تنهايی قابل قبول دانشگاه های اتريش نيست . 
اگر شخصی در ايران فوق ديپلم، ليسانس و يا اصولا فارغ التحصيل باشد حتما بايد از دانشگاه شان در ايران نامه اجازه تحصيل در مقطع بالاتر را به دانشگاه اتريش ارائه دهند.
يعنی اگر کسی مثلا در ايران فوق ديپلم داشته باشد می بايست حتما از دانشگاه شان در ايران نامه اجازه تحصيل در مقطع کارشناسی را به دانشگاه اتريش ارائه دهند.
در اتريش حتما بايد برای ورود به دانشگاه ها متقاضيان زبان آلمانی بلد باشند.

 

شرايط اخذ پذيرش برای دوره های کارشناسی چگونه است؟

داوطلبان تحصيل در مقطع کارشناسی می بايست حداقل مدرک کاردانی در دانشگاههای ايران يا دانشجو در دانشگاههای ايران باشند تا بتوانند در مقطع کارشناسی اتريش پذيرش بگيرند.

 

شرايط اخذ پذيرش برای دوره های کارشناسی ارشد چگونه است؟

داوطلبان تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد می بايست حداقل مدرک کارشناسی در دانشگاههای ايران يا دانشجو مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای ايران باشند تا بتوانند در مقطع کارشناسی ارشد اتريش پذيرش بگيرند.

 

 

شرايط اخذ پذيرش برای دوره های تحصيلی هنر چگونه است؟

رشته هايی مانند: نقاشی، مجسمه سازی، گرافيک، موسيقی، کارگردانی، تئاتر، هنر پيشگی، طراحی صنعتی، عکاسی، سراميک و ........... که زير شاخه های رشته هنر هستند، شرايط پذيرششان با رشته های ديگر متفاوت است. 
بدين ترتيب که کسانی که متقاضی ادامه تحصيل در اين رشته ها هستند می بايست چند تا از کار های خود بهمراه مدارک تحصيلی شان را برای دانشگاه ها يا دانشگاه های هنر اتريش بفرستند و پس از قبولی مدارک، اجازه امتحان ورودی رشته مورد نظر به متقاضی داده می شود که معمولا اين امتحان امتحان عملی می باشد . پس از قبولی در اين امتحان ورودی متقاضيان می توانند پذيرش تحصيلی خود را از دانشگاه دريافت نمايند. به عبارت ديگر، تحصيل در رشته های هنر کنکور دارد.

 

واحد پول اتريش و نرخ برابری آن با ريال ايران:

واحد پول اتريش يورو و پول خرد آن سنت می باشد.برای بررسی نرخ برابری ارزهای خارجی می توانيد به سايت زير مراجعه کنيد.
         www.xe.com

 

متوسط هزینه ها

هزینه تحصیل
در اتریش حدود 18 دانشگاه و 110 انجمن آموزشی وجود دارد و زبان ملی و رسمی تدریسدر این دانشگاه ها آلمانی می باشد. تحصیل در دانشگاه های اتریش از ترم زمستانی 2001برای دانشجویان خارجی رایگان نیست و ترمی 727 یوروشهریه تحصیلی دریافت می گردد . 

تامین هزینه های تحصیلی بوسیله کار ضمن تحصیل در اتریش امکان پذیر نیست مگر
 آنکه دانشگاه با توجه به نمره های بالای دانشجویان خارجی به آنها در خود محیط دانشگاه کار دهد. اخذ پذیرش برای ادامه تحصیل در دانشگاه های اتریش شرط اعطای ویزا از سوی دولت اتریش است. برای ورود به دانشگاه های اتریش داوطلب باید دانشجوی رشته مورد نظر در کشور خود باشد،به عبارت دیگر دیپلم به تنهایی قابل قبول دانشگاه های اتریش نیست .
 

دانشجویانی می توانند به عنوان دانشجوی رسمی در دانشگاه های
 اتریش به تحصیل ادامه دهند که مدرک تحصیلی آنها در کشوری که آن را کسب کرده اند و همچنین در اتریش برای ورود به دانشگاه کافی باشد. دانشجویانی که قبلا در دانشگاه به تحصیل اشتغال داشته اند باید گواهی صادره از دانشگاه را ارایه دهند و در این گواهی باید کلیه نمرات منعکس باشد . 
مهلت ثبت نام برای ترم تابستانی تا اول فوریه و
 برای ترم زمستانی تا اول سپتامبر می باشد یعنی مراکز مربوطه باید مدارک متقاضی را تا زمانهای نامبرده دریافت کرده باشند که معمولا توصیه می شود که متقاضیان بدلیل بالا بودن تعداد تقاضاها از 6 ماه قبل درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهند .
 

متقاضیان ادامه تحصیل در
 اتریش حتما باید قبل از ورود به دانشگاه و جهت اخذ پذیرش تحصیلی مدرک زبان آلمانی دال بر اتمام دوره مقدماتی زبان آلمانی به دانشگاه و متعاقبا به سفارت ارائه دهند .

هزینه مسکن

متوسط هزینه زندگی در خوابگاه چقدر می باشد؟

2500 – 1500 یورو ، سالیانه.

متوسط هزینه اجاره یک Suite یا اتاق دانشجویی چقدر می باشد؟

4000 – 3000 یورو ، سالیانه.

 

هزینه زندگی

متوسط هزینه های زندگی در اتریش چگونه است؟

به طور متوسط هزینه سالیانه زندگی در اتریش 8000 – 8500  یورو می باشد.

داشتن فامیل/بستگان و کاهش مخارج سالیانه

آیا داشتن مسکن و کمک در یافتن کار دانشجویی باعث کاهش هزینه های تحصیلی دانشجو، 
می گردد؟

اگر فامیل و یا بستگان دانشجو، در همان محل زندگی خود، دانشجو را اسکان دهد به طور متوسط یک سوم هزینه های سالیانه دانشجو کاهش می یابد و اگر در یافتن کار دانشجویی نیز به دانشجو کمک نماید دوباره یک سوم از هزینه های سالیانه دانشجو، صرفه جویی می شود. بنابراین در صورت رایگان بودن مسکن و یافتن کار متوسط هزینه های سالیانه دانشجو 6000یورو خواهد بود. 

 

زمان لازم جهت صدور پذیرش تحصیلی

میزان زمان مورد نیاز جهت دریافت پذیرش تحصیلی در دوره های زبان چقدر می باشد؟

دو تا سه هفته می باشد.

جهت شرکت در دوره های کارشناسی چقدر می باشد؟

دو تا سه ماه می باشد.

جهت شرکت در دوره های کارشناسی ارشد چقدر می باشد؟

دو تا سه ماه می باشد.

امکان تمدید پذیرش تحصیلی

آیا امکان تمدید نمودن پذیرش تحصیلی برای ترم بعد وجود دارد؟

بله، در صورت دریافت پذیرش تحصیلی مشروط و یا قطعی از مراکز آموزش عالی اتریش، می توان شروع دوره تحصیلی را به ترم بعد منتقل نمود

 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست روادید تحصیلی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ روادید تحصیلی اتریش چه می باشند؟

درخواست رواديد بايد شخصا ارائه شود. سفارت در صورت ناقص بودن مدارک از قبول درخواست رواديد امتناع خواهد کرد. بررسی درخواست رواديد بطورمعمول 3 تا 4 ماه بطول می انجامد.

  •  فرم درخواست ويزا که بطور کامل و خوانا پر شده و شخصا امضاء گرديده باشد 

  •  گذرنامه با مدت اعتبار کافی ( حداقل 6 ماه از تاريخ درخواست رواديد )

  • فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه

  • گذرنامه و شناسنامه همسر

  • شناسنامه

  • فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

  • ترجمه شناسنامه با تایید وزارت امور خارجه و سفارت اتریش

  • تعهد نامه مالی که يا خود متقاضی در اتريش به نام خود حساب باز کرده است و مبلغ10000 يورو به حساب خود پول گذاشته و تاييد آن را از بانک می گيردو به سفارت ارائه می دهد و يا آنکه متقاضی دعوت کننده ای در اتريش دارد که مدارک زير از شخص دعوت کننده مورد نياز می باشد :

 

الف : Meldezettel ( معرفی نامه )
ب    Mietvertrag  : ( اجاره نامه يا کپی سند منزل )
ج : Arbeitsvertrag ( قرارداد کار )

  •  اصل و فتوکپی از پذيرش و يا تاييد دريافت درخواست پذيرش از يک دانشگاه يا ( Fachhochschule ) در اتريش

10- مدارکی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ايران 
-11اصل و کپی مدارک تحصيلی دبيرستانی و دانشگاهی متقاضی در ايران 
12- گواهی عدم سوء پيشينه
13- ترجمه گواهی عدم سوء پيشينه با تایید وزارت امور خارجه و سفارت اتریش 
14-  2 قطعه عکس جدید
15 - مدرک زبان آلمانی 
 16 - قباله ازدواج ( در مورد افراد متاهل ) 
17 - ترجمه مدارک تحصيلی دبيرستانی و دانشگاهی متقاضی در ايران با تایید وزارت امور خارجه و سفارت اتریش 
18 – ارائه بیمه درمانی و مسافرتی 6 ماهه ( 180 روز) 
19 - تاییدیه محل سکونت در اتریش ( گواهی رزرو کوتاه مدت هتل یا پانسیون قابل قبول نمی باشد.)
20- معادل 75 یورو هزینه ویزا که فقط معادل آن به ریال ایران قابل پرداخت می باشد
21 - پذیرش یکی از دانشگاههای ایران یا گواهی مبنی بر اینکه متقاضی رویداد در یکی ازدانشگاههای ایران مشغول به تحصیل می باشد (ترجمه و تائید شده ازطرف وزارت امورخارجه به همراه تائیدیه سفارتخانه کشور اتریش) به همراه اصل گواهی . 
22 –  بیوگرافی ( (CV

لازم به ذکر است که سفارت اتريش مدارک فوق راهر روز از ساعت 9 الی 11بجز سه شنبه ها می پذيرد و می تواند علاوه بر مدارک فوق الذکر مدارک ديگری را نيز در خواست نمايد.
مدارکی که بايد ترجمه آنها به سفارت ارائه گردد حتماٌ بايد به زبان آلمانی یا انگلیسی باشد.
سفارت اتریش جهت درخواست ویزای دانشجویی مصاحبه ندارد اما می تواند متقاضی را جهت مصاحبه دعوت نماید.
جهت درخواست ویزای دانشجویی گرفتن وقت قبلی از سفارت الزامی نیست.

بیمه

آیا نیازی به بیمه نمودن دانشجویان در اتریش وجود دارد؟

در اتریش کلیه دانشجویان می بایست جهت گرفتن اقامت تحصیلی و زندگی در اتریش بیمه دانشجویی داشته باشند. تا زمانی که دوره زبان را در دانشگاه می گذرانند باید از بیمه های خصوصی و زمانی که دانشجوی رسمی دانشگاه شدند از بیمه های دولتی استفاده نمایند.

 

تعهد نامه مالی

تعهد نامه مالی چیست و آیا در زمان ارایه درخواست روادید دانشجویی به اتریش لازم است؟

در کشور اتريش ضمانت نامه مالی به دو صورت قابل انجام است : 
1 - خود شخص متقاضی رواديد تحصيلی 
2- تعهد کننده مالی مقيم در اتريش

الف: ضمانت نامه مالی توسط خود شخص متقاضی رواديد تحصيلی :
شخص می تواند مبلغ 10000 يورو را به حساب ارزی خود که در يکی از شعب بانک ها که شعبه ارزی دارد واريز نمايد و تادییه انگلیسی آن را به سفارت اتريش جهت ساپورت مالی خود ارائه دهد و یا در حساب ریالی خود معادل 10000 یورو، یوروی روز را به صورت ریال به حساب خود واریز نماید و تادییه انگلیسی آن را به سفارت اتريش جهت ساپورت مالی خود ارائه دهد

ب: ضمانت نامه مالی توسط شخص تعهد کننده مقيم در اتريش :
شخص تعهد کننده می تواند با مراجعه به شهرداری شهر محل سکونت خود در اتريش و با ارائه کليه مدارک مالی خود اعم از فيش حقوقی و .... شخص متقاضی رواديد تحصيلی در ايران را تا مادامی که در اتريش تحصيل مي نمايد ضمانت کند و اصل تعهد نامه خود را برای متقاضی در ايران ارسال دارد تا بر اساس آن متقاضی رواديد خود را درخواست نمايد.

مدارک زير از شخص دعوت کننده متقاضی در اتريش مورد نياز می باشد :
الف : Meldezettel ( معرفی نامه )
ب   Mietvertrag : ( اجاره نامه يا کپی سند منزل )
ج : Arbeitsvertrag ( قرارداد کار )

همراهی والدین

آیا امکان همراهی یکی از بستگان درجه اول دانشجو (پدر یا مادر) به عنوان همراه، در بدو ورود دانشجو به اتریش، وجود دارد؟

البته این موضوع یک قانون نیست اما اگر دانشجو کم سن و سال باشد و بویژه اگر دانشجو دختر کم سن و سال باشد قسمت روادید شرایط سهل تری برای صدور روادید همراه دارد. اما زمان ارایه درخواست روادید تحصیلی همراه باید زمانی باشد که قسمت روادید با صدور روادید تحصیلی دانشجو موافقت کرده باشد.

انتقال همسر و فرزندان

آیا دانشجو می تواند همسر و فرزندان خود را به اتریش ببرد؟

اصل کلی در صدور روادید دانشجویی براین است که، دانشجو پس از پایان یافتن تحصیلات خود، خاک اتریش را ترک نماید. بنابراین اگر دانشجو متاهل باشد و در زمان ارایه درخواست روادید تحصیلی، برای همسر خود نیز درخواست دهد امکان موافقت با روادید تحصیلی خود را کاهش داده است چرا که دانشجو دیگر کسی را در ایران ندارد که پس از پایان تحصیل، به خاطر وی، بازگردد. در مواردی این چنین بهتر است ابتدا دانشجو درخواست روادید خود را بدهد و سپس از طریق ارایه درخواست الحاق به همسر و یا درخواست دیدار همسر اقدام نماید. لازم به ذکر است که در صورتی که دانشجو از توان مالی بالایی برخوردار باشد، امکان صدور روادید تحصیلی همزمان برای دانشجو و همسر وی، افزایش می یابد.

 

آیا همسر دانشجویان خارجی در اتریش، اجازه کار دارند؟

بله، در صورتی که طول دوره پذیرش تحصیلی دانشجوی خارجی حد اقل برای یک سال باشد، همسر دانشجویان بطور تمام وقت اجازه کار دارند.

 

تمدید روادید دانشجویی

آیا امکان تمدید روادید تحصیلی دانشجویان در اتریش وجود دارد؟

بله، در صورت تمایل به ادامه تحصیل، پیش از انقضای مدت روادید تحصیلی دانشجویان که معمولا این روادید سه ماهه صادر می شود، باید یک نسخه از پذیرش تحصیلی به همراه تاییدیه ثبت نام در دوره زبان آلمانی در دانشگاه یا کارت دانشجویی به همراه بیمه دانشجویی خصوصی یا دولتی را به پلیس تحویل دهند تا بتوانند روادید تحصیلی خود را متناسب با طول دوره تحصیلی جدید تمدید نمایند.
 

اعتراض(Appeal )

آیا امکان اعتراض/فرجام خواهی بر روی پرونده دانشجویی که درخواست روادید تحصیلی وی رد شده است وجود دارد؟

بله این امکان اعتراض بر روی آن دسته از درخواستهایی که طول مدت پذیرش تحصیلی داوطلب، 
حد اقل برای یک سال تحصیلی بوده است، وجود دارد و کارکنان قسمت روادید موظف اند تا به محض رد شدن چنین درخواستهایی، فرم راهنمای اعتراض و مراحل رسیدگی به آن را بطور کتبی، به متقاضی، تحویل دهند. از زمان تحویل مدارک جهت اعتراض تا رسیگی نهایی، ممکن است یک تا سه ماه به طول انجامد و در مواردی نیز این مدت تا 6 ماه نیز به طول می انجامد.

حد اکثر تا چه مدت از زمان رد شدن درخواست روادید تحصیلی دانشجو، می توان علیه نظر قسمت روادید اعتراض  نمود؟

دانشجو میتواند حتی 24 ساعت پس از دریافت جواب منفی از سفارت اعتراض خود را به صورت کتبی به سفارت ارائه دهند.

فرودگاه

مدارک مورد نیاز در فرودگاه های اتریش، چه می باشند؟

پس از موافقت قسمت روادید با صدور روادید تحصیلی و تهیه بلیط، دانشجو موظف است حتمآ در زمان رسیدن به فرودگاه کشور اتریش، پاسپورت با ویزای 3 ماهه دانشجویی خود را که این ویزا تنها جهت کشور اتریش صادر شده و شینگن نیست را به پلیس فرودگاه در اتریش ارائه دهد.

اجازه کار

آیا دانشجویان در زمان تحصیل اجازه کار دارند؟

بله، کلیه دانشجو یان تعداد ساعت محدودی در هفته ( 20 – 10 ساعت در هفته یا سالی 3 ماه یعنی سالی 90 روز ) بدون پرداخت مالیات اجازه کار دارند که البته این اجازه کار با موافقت پلیس اتریش امکان پذیر است.

 

با داشتن اجازه کار در حین تحصیل تا چه میزان از هزینه های سالیانه تحصیلی و زندگی دانشجویان جبران می گردد؟

در حالت عمومی اجازه کار در اتریش به دانشجو اجازه می دهد که حداقل یک سوم هزینه های سالیانه خود را جبران نماید.

لوازم مورد نیاز زندگی که در زمان رفتن به اتریش باید با خود به همراه داشت چه می باشند؟

دانشجویان بهتر است که حتما لغت نامه های به زبان آلمانی – فارسی و فارسی – آلمانی، کتابهای مورد نیاز جهت مکالمه و یا ادامه تحصیل به زبان فارسی یا آلمانی، لباس گرم، سبزی خشک، پلو پز Lap top و.... را همراه داشته باشند تا در هزینه هایشان صرفه جویی گر

به طور کلی دانشگاه‌های اتریش را چگونه طبقه بندی میکنید؟

دانشگاه های اتریش به دو دسته دانشگاه (University ) و مدارس عالی فنی (Fachhochschule ) تقسیم می شوند که هر دو دسته مورد تائید وزارت علوم ایران می باشند. در سیستم دانشگاه شروع ترم اول(زمستان) ابتدای ماه اکتبر و شروع ترم دوم (تابستان) ابتدای ماه مارچ و پایان آن اواخر ژوئن می باشد. مدارس عالی فنی همزمان با مدارس ابتدای سپتامبر برای ترم زمستان و ابتدای فوریه برای ترم تابستان آغاز میشود و آخر ژوئن به پایان می رسند.

به چه روش‌هایی میتوان برای پذیرش گرفتن اقدام کرد؟

تمام مدارک باید به آلمانی ترجمه شده و به تایید سفارت اتریش در تهران برسد. سپس تمام مدارک از طریق پست ارسال شود. اکثر دانشگاه های اتریش سیستم پذیرش به طریقه آنلاین ندارند.

 تفاوت بین دانشگاه ( Universität) و مدارس عالی فنی (Fachhochschule) در چیست ؟

غیر از تفاوت در شروع و پایان ترمهای دانشگاهی , در سیستم دانشگاه دانشجو مجاز به 3 بار شرکت در زمانهای تعیین شده برای هر درس می باشد. این زمانها معمولا 3 الی چهار بار در ترم اعلام می شوند. انجام هر امتحان بدون شرکت در کلاسها ( به شرط نداشتن کار عملی ) و در هر موقع از ترم از نظر دانشگاه بلا مانع است. در مدارس عالی فنی قبول نشدن در امتحان و نیز در امتحان جبرانی آن به معنای خواندن دوباره آن ترم به طور کامل می باشد. مدارس عالی فنی فشرده تر است و یک دانشگاه علمی کاربردی است.

از چه منابعی باید برای گرفتن اطلاعات استفاده کنم؟

وب سایت دانشگاه ها اغلب به دو زبان آلمانی و انگلیسی ارائه شده اند ولی در بخش آلمانی اطلاعات کامل تری دریافت میکنید. تجربیات دانشجویان یا فارغ التحصیل دانشگاه ها نیز بسیار مفید خواهد بود.

حجم اطلاعات وب‌سایت دانشگاه‌ها بسیار زیاد است. به کدام بخش باید دقت کرد؟

معمولا در قسمت Studierende یا Students و یا قسمتی تحت عنوان Teaching, Admission می توان اطلاعات در زمینه پذیرش و رشته های مورد نظر را یافت. اغلب بعد از انتخاب زبان انگلیسی در صفحه اول وبسایت اطلاعات مرتبط با پذیرش به صورت واضحتری در دسترس قرار میگیرند .

به کدام دانشگاه‌ها تقاضا بفرستم؟

دانشگاه های اتریش بر اساس موضوع طبقه بندی می شوند. دانشگاه تکنیک. دانشگاه پزشکی. دانشگاه های هنر . دانشگاه علوم اقتصادی و علوم طبیعی .

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به چه صورت است؟ این رتبه‌بندی‌ها تا چه حد مهم هستند؟

بر اساس رتبه بندی https://www.webometrics.info/top4000.asp در سال 2008 دانشگاه وین رتبه 86 پس از دانشگاه فنی وین که رتبه 84 را در رتبه بندی دانشگاه ها دارد و دانشگاه های دیگر اتریش در رتبه های بعدی قرار دارند. این دو دانشگاه در رنبه بندی دانشگاه های اروپا دارای رتبه های 15 و 16 میباشند.

پروسه پذیرش دادن از طرف یک دانشگاه چطور انجام میشود؟

مهمترین شرط در گرفتن پذیرش از دانشگاه های اتریش قبولی در همان رشته در یکی از دانشگاه های ایران و داشتن گواهی اشتغال به تحصیل است. این مسئله اصلی ترین شرط برای گرفتن پذیرش است. در واقع دانشگاه های اتریش قبولی در کنکور ایران را به منزله امتیاز اصلی دادن پذیرش تحصیلی می دانند و پس از آن معدل و نمرات شخص مورد بررسی قرار می گیرد. نداشتن گواهی اشتغال به تحصیل در ترم جاری در رشته مورد درخواست در ایران به منزله نگرفتن پذیرش می باشد. معمولا بین 4 هفته تا 6 هفته طول می کشد تا دانشگاه پس از دریافت مدارک نتیجه را با پست ارسال کنند. توجه داشته باشید که تغییر رشته تحصیلی فقط با داشتن ۵ سال بدون وقفه برگ معرفی به شهرداری (Meldezettel ) و ۵ سال بدون وقفه بیمه امکان پذیر می باشد.

در مورد رشته های هنر, قبولی در آزمون عملی ورودی نیاز است. و تا قبل از شرکت در آزمون هیچ پذیرشی ( اعم از رسمی و غیر رسمی) به دانشجو داده نمیشود. حضور فرد در آزمون الزامی است ( فرستادن نمونه کار کافی نمیباشد).تاریخ برگزاری آزمونهای عملی هر ترم در وب سایت دانشگاه اعلام میشود. برای ورود به اتریش جهت شرکت در آزمون ورودی نیاز به دعوتنامه نمی باشید. فقط کافی است برگ داوطلبان شرکت در آزمون ورودی را پر کرده برای دانشگاه ارسال نمایید. برگ تایید دانشگاه دال بر شرکت شما در آزمون ورودی که همراه با تاریخ برگذاری آزمون است برای شما حکم دعوتنامه را دارد و سفارت اتریش در ایران به انزمام این برگه به شما ویزای ورود جهت شرکت در آزمون ورودی را ابلاغ می نماید.

بعد از ورود به کشور دقیقا چه کارهایی را باید انجام دهم؟

اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است. برگه امضا شده توسط شهرداری (Meldezettel ) یکی از مهمترین مدارک لازم در اتریش است که طبق قانون فرد تا ۳ روز پس از ورود به کشور یا جابجایی منزل باید اطلاعات آدرس محل سکونتش را به شهرداری (Magistrat ) اعلام کند. طبق قانون پلیس مجاز است کسانی که بدون این برگه زندگی میکنند را بازداشت کند. برای ثبت آدرس محل سکونت خود در شهرداری محل, نیاز به تاییدیه محل سکونت دارید. این برگه تاییدیه یا از طرف صاحبخانه, یا مدیریت خوابگاه دانشجویی در اختیار شما قرار میگیرد. کسانی که پس از ورود به طور موقت در منزل آشنایان/دوستان زندگی میکنند نیاز به امضاء صاحبخانه و در بعضی موارد کپی قرارداد خانه دارند.

اقدام بعدی باز کردن حساب بانکی دانشجویی در یکی از شعب بانکهای مختلف اتریش است. در بانک شما را راهنمایی میکنند که چه مدارکی نیاز دارید.

سومین اقدام ثبت نام در دانشگاه است. که با در دست داشتن پذیرش ، یک قطعه عکس و گذرنامه با مراجعه بین ساعات ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ ظهر به (Sekreteriat ) دانشگاه صورت میگیرد. دانشجویانی که دانش زبان آلمانی کافی برای تحصیل ندارند به صورت غیر رسمی ( Ausserordentlich ) ثبت نام میکنند و نیازی به پرداخت شهریه دانشگاه ندارند. اما در همان روز قبض پرداخت شهریه کلاس زبان را از دانشگاه دریافت و به موسسه زبان موردنظر ارجاع داده میشوند. ( شهریه کلاس زبان ۳۸۰ یورو در ماه است )

تمامی قبض ها باید بوسیله حساب بانکی پرداخت شود. لذا باز کردن حساب بانکی در مراحل اولیه بسیار مهم است.

پس از ثبت نام در کلاس زبان, با در دست داشتن برگه گواهی ثبت نام کلاس زبان, گواهی ثبت نام در دانشگاه, گواهی محل سکونت و در دست داشتن کارت بانکی , دانشجو باید به اداره بیمه مرکزی مراجعه کرده و درخواست بیمه دانشجویی دهد. کارت بیمه چند هفته بعد از طریق پست به آدرس مندرج در گواهی محل سکونت فرستاده میشود.

از آنجا که معمولا دانشجویان ایرانی ویزای ۴ ماهه «مخصوص اتریش» از ایران دریافت میکنند ( ویزای نوع D که دانشجو مجاز به خروج از اتریش و ورود به محدوده شنگن نیست ) اقدام بعدی گرفتن کارت اقامت یکساله ( معتبر در تمام اروپای مشترک) است. گرفتن این کارت منوط به در دست داشتن گواهی بیمه, ثبت نام دانشگاه, ثبت نام کلاس زبان برای دانشجویان غیر رسمی , برگه محل سکونت و برگه تایید موجودی در حساب بانکی به مبلغ: برای افراد زیر ۲۴ سال ۳۸۰۰ یورو و برای بیش از ۲۴ سال ۶۸۰۰ یورو است. ( این مبلغ ممکن است سالانه اندکی تغییر کند )

در تمام مراحل بالا , تنها کارت شناسایی معتبر ,گذرنامه ایرانی دانشجو است و هیچ مدرک عکس دار دیگری اعتبار ندارد. لذا در دست داشتن گذرنامه در تمام مراحل الزامی است.

كمك هزینه‌های مختلف در كالج‌های اتریش چگونه‌اند؟

در شرایط معمولی و برای مقطعی غیر از مقطع دکترا, کمک هزینه یا بورسیه هنگام پذیرش وجود ندارند. پس از ورود به دانشگاه می توان برای موسسات مختلف در خواست بورسیه داد.

آیا می‌توانم هزینه‌ی خود را با یك كار پاره‌وقت تامین نماییم؟

کسی که با ویزای دانشجویی در کشور اقامت دارد, اجازه کار در کشور اتریش را ندارد . به شرط درخواست کارفرما یا برای کارآموزی میتوان اجازه کار موقت یا نیمه وقت تا سقف حدودا ۳۴۰ یورو در ماه دربافت کرد. که بر اساس قانون کار در اتریش این دریافت ماهیانه ۱۴ بار در سال است.

هزینه‌ی تحصیلات تکمیلی (graduate school) در اتریش حدوداً چقدر است؟

این هزینه بسته به نوع دانشگاه متفاوت است. ولی بیشترین مقدار شهریه ۷۸۰ یورو در ماه می باشد. این مبلغ در بعضی دانشگاه ها به شرط ارائه واحد پاس شده در هر ترم تا حدود بیش از دو سوم آن قابل برگشت است. دانشگاه فنی وین که پر متقاضی ترین دانشگاه برای ایرانیان است از این قانون مبرا است و قانون بازگشت شهریه را ندارد.


سوالات تقاضا- اتریش

زبان تدریس دانشگاه‌های اتریش چیست؟ آیا برای پذیرش باید امتحان زیان بدهم؟

زبان رسمی تدریس تا مقطع کارشناسی ارشد آلمانی است . سطح دانش زبان دانشجویان به وسیله آزمونی به نام EPD ارزیابی می شود که در ایران برگزار نمی شود. با در دست نداشتن نتیجه آزمون EPD به دانشجو پذیرش غیر رسمی داده می شود. این پذیرش به منزله پذیرش کامل است ولی مشروط به گذراندن آزمون. به دانشجو دو سال فرصت داده می شود تا در کشور اتریش به تحصیل زبان و انجام آزمون بپردازد ( هر متقاضی فقط تا 3 بار مجاز به شرکت در آزمون زبان EPD می باشد و پس از آن در صورت قبول نشدن پذیرش وی باطل می گردد) و پس از آن پذیرش جدیدی با عنوان دانشجوی رسمی دریافت می کند و مجاز به تحصیل در دانشگاه می شود. در شرایطی که دانشجو در ایران دوره زبان آلمانی را گذرانده باشد پس از ورود به کشور فقط در آزمون شرکت می کند و مدرک را به دانشگاه ارائه می کند و ملزم به گذراندن دوره زبان نمی باشد. در بعضی دانشگاه ها هنگام ثبت نام مصاحبه شفاهی از دانشجو انجام می شود که به منزله قبولی در آزمون EPD می باشد. دانشگاه فنی وین از این قبیل است , در حالیکه نتیجه آزمون کتبی را نیز قبول می کند.

مدارک لازم برای تقاضای پذیرش دانشگاه‌های اتریش چیست؟ اهمیت هر‌یک چقدر است؟

مهمترین مدرک گواهی قبولی جدید یا اشتغال به تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی ایران است. برای مقطع کارشناسی ریز نمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی و مدرک دیپلم و پایان دوره پیش دانشگاهی و برای کارشناسی ارشد علاوه بر آن ریز نمرات دوره کارشناسی و مدرک اتمام دوره کارشناسی که پس از ترجمه و تاییدیه دادگستری به تایید سفارت اتریش در ایران رسیده باشد از مهمترین مدارک هستند. پس از آن رزومه تحصیلی و کاری فرد ترجیحا به زبان آلمانی و کپی صفحات پاسپورت الزامی می باشد. مدارک زبان و یا تاییدیه استاد یا محل کار اختیاری می باشد. نکته مهم در مورد دانشگاه های هنر و موسیقی : نکته بسیار مهم در مورد دانشگاه های هنر و موسیقی انجام آزمون عملی است . در این دانشگاه ها قبولی در آزمون عملی لازمه گرفتن پذیرش است و هیچ گونه کار عملی اعم از طراحی, نقاشی , یا سی دی و کاست های ضبط شده موسیقی مورد پذیرش دانشگاه نبوده و حضور شخص در آزمون الزامی است. از آنجایی که داشتن پذیرش از دانشگاه پیش نیاز اخذ ویزا از ایران است, تنها راه متقاضیان رشته هنر گرفتن ویزای شنگن ( به هر نحوی ) و انجام آزمون در وین است. در این صورت متقاضی با در دست داشتن پذیرش خود ملزم به بازگشت به ایران و درخواست ویزای دانشجویی از سفارت اتریش در ایران است. تبدیل ویزای شینگن به ویزای دانشجویی یا تمدید آن از داخل اتریش به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. راه دیگر متقاضیان هنر قبولی در رشته غیر هنری در ایران و اخذ پذیرش از یک دانشگاه دیگر از اتریش است. پس از قبولی در آزمون, تغییر رشته برای این دسته از دانشجویان به دلیل داشتن ویزای دانشجویی از قبل از داخل کشور اتریش امکان پذیر می باشد.

هزینه‌های تقاضا کردن برای دانشگاه‌های اتریش چیست؟

دانشگاه های اتریش بر خلاف آمریکا یا دیگر دانشگاه های دیگر هزینه تقاضا ندارند. تنها هزینه های موجود برای دانشجو هزینه های ترجمه و تایید سفارت و پست مدارک می باشد.

مهلت (deadline) ارائه مدارک چیست؟

اول فوریه برای درخواستهای ترم تابستان و اول سپتامبر برای ترم زمستان. زمان آزمون عملی دانشگاه های هنر در وب سایتشان درج شده است.

بر چه مبنایی رشته تحصیلیم را باید مشخص کنم؟

رشته تحصیلی در اتریش مطابق رشته قبولی در ایران که دانشجو از آن اشتغال به تحصیل دارد می باشد با توجه به اینکه دانشجویانامکان تعویض رشته به شرط گذراندن 8 واحد از رشته مورد نظر در یک ترم یا 16 واحد در یک سال را دارند. تنها کسانی که همسر یا پدر مادرشان اقامت ( موقت , دانشجویی یا دائم ) بیش از 5 سال در اتریش را دارند می توانند در رشته دلخواه خود مشغول به تحصیل شوند.

من یک پزشک هستم و علاقمند به گرفتن دکترا (PhD) میباشم. چه باید بکنم؟

سوالات متفرقه- اتریش


آیا دانشجویان در اتریش ملزم به داشتن بیمه درمانی هستند؟

از اقدامات بسیار ضروری پس از ورود به کشور گرفتن بیمه دانشجویی است که با برگه ثبت نام دانشگاه به راحتی ممکن می باشد. این بیمه در حدود ماهیانه 23 یورو برای دانشجویان است و شماره بیمه نامه فرد برای تمدید ویزا یا سایر کارهای اداری الزامی است.

آیا دانشگاه‌های اتریش امکانات خوابگاهی (Dorm) در اختیار دانشجویان خارجی قرار می دهند؟

امکانات خوابگاهی معمولا ارتباطی به دانشگاه ندارند ولی مرسوم ترین محل سکونت برای دانشجویان هستند. در تمام شهرهای اتریش خوابگاه های دانشجویی بسیاری وجود دارد که امکانات خوبی را با قیمت خوبی در اختیار دانشجویان قرار می دهند. هزینه این خوابگاه ها معمولا بین 180 یورو تا 300 یورو در ماه است.


نرخ معمول اجاره خانه در اتریش چه قدر است؟
این نرخ کاملن به شهر و منطقه مورد نظر وابسته است. به طور متوسط در وین این نرخ متناسب با متراژ خانه و به ازای هر 10 متر مربع 100 یورو است. به این معنا که آپارتمانی با متراژ 40 متر مربع اجاره ای برابر با 400 یورو در ماه خواهد داشت. این مبلغ کاملن خالص و بدون محاسبه شارژ آپارتمان, برق و گاز است. معمولا این مبلغ تا 100 یورو , همچنان بدون محاسبه برق و گاز, محل افزایش دارد.


آیا دانشجویان خارجی در اتریش اجازه کار کردن و کسب درآمد در حین تحصیل را دارند؟
شخصی که با ویزای دانشجویی در کشور اقامت دارد, اجازه کار در کشور اتریش را ندارد . به شرط درخواست کارفرما یا برای کارآموزی میتوان اجازه کار موقت یا نیمه وقت تا سقف حدودا 340 یورو در ماه دربافت کرد.
من متأهل هستم. امکانش هست همسرم را همراه خود بیاورم؟
شخصی که پذیرش از دانشگاه را دریافت کرده و برای ویزا اقدام می کند همزمان می تواند برای همسرش نیز درخواست ویزا دهد و همزمان به کشور اتریش وارد شوند.


آیا همسرم می‌تواند در اتریش به کار مشغول شود؟ یا تحصیلاتش را ادامه دهد؟
همسر دانشجویانی که با ویزای دانشجویی وارد کشور اتریش شده اند, همانند همسرشان مجاز به کار در این کشور نیستند. اما آنها نیز اجازه تحصیل دارند و برای گرفتن پذیرش نیازی به گواهی اشتغال تحصیل از کشور مبدا ندارند.

 

آیا موارد استثنایی جهت ورود به دانشگاهها برای متقاضیان خارجی وجود دارد؟
متقاضیان خارجی که تبعهٔ جامعه اروپا نیستند، می‌توانند در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر، بدون ارایه گواهی قبولی و یا اشتغال به تحصیل در کشور محل دریافت دیپلم دبیرستان، وارد دانشگاههای اتریش شوند:

الف: پناهندگان رسمی
ب: دیپلماتها، کلیه اعضای رسمی سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های رسمی دیگر و اعضای خانوادهٔ آنها، خبرنگاران رسمی و اعضای خانوادهٔ آنها
پ: دارندگان حداقل ۵ سال اقامت متداوم در اتریش
ت: متقاضیانی که همسر یا کفیل آنها حداقل ۵ سال متداوم در اتریش شاغل باشند.
ث: متقاضیانی که همسر یا کفیل آنها تابعیت کشور اتریش را دارا باشد.
ج: دارندگان دیپلم دبیرستان از یکی از مدارس اتریشی در خارج

آیا برای دریافت پذیرش از دانشگاههای اتریش شرایط دیگری هم وجود دارد؟


برای ورود به دانشگاهها ارایه گواهی قبولی و یا اشتغال به تحصیل اجباری است. علاوه بر این برای بعضی از رشته‌های تحصیلی (مانند پزشکی) امتحان ورودی وجود دارد.
برای تحصیل در دانشگاههای فنی-حرفه‌ای قبولی در امتحان و مصاحبه ورودی شرط لازم است
جهت وود به دانشگاههای هنر نیز امتحان و مصاحبه اولیه تعیین‌کننده است.


 

 

 

تحصیل در مقطع کارشناسی در اتریش