اندر حکایت مرغ چرخاندن و گناه پراندن

2015-07-06 17:09

 

اندر حکایت «مرغ چرخاندن و گناه پراندن

 

 

 

 

 

 

 روز عید غفران یا توبه، از مناسبت‌ های مذهبی مهم آئین یهود است؛ یکی از کارهای رایجی که یهود ها در این روز صورت می دهند آن است که یک مرغ یا خروس سفید رنگ را سه بار دور سر خود بچرخانند؛ این مرغ یا خروس باید به خوبی در دست گرفته شود و سه بار، دور سر خود یا یک صهیونیست دیگر چرخانده شود تا تمام گناهان سال گذشته این فرد بخشیده شود.

 

 

این اقدام که بیشتر  یهود های افراطی آن را صورت می‌ دهند، در جشن‌ های روز کیپور انجام می‌شود و بسیاری از  یهود ها این آئین مذهبی خود را در خیابان برگزار می کنند.

 

 

بخش نهایی این مراسم آن است که این مرغ یا خروس کشته می‌ شود و برخی  یهود ها گوشت آن را میان افراد فقیر تقسیم می کنند.

 

 

Kapparot (Hebrew: כפרות‎, Ashkenazi pronunciation, Kapporois, Kappores) is a Jewish ritual practiced by some Jews on the eve of Yom Kippur. The person swings a live chicken or a bundle of coins over one's head three times, symbolically transferring one's sins to the chicken or coins. The chicken is then slaughtered and donated to the poor for consumption at the pre-fast meal

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GUJ-dwqhw8


ویدیو