امتحان رانندگی تاکسی برای وین اتریش

2016-08-13 18:36

امتحان رانندگی تاکسی برای وین اتریش

 

برای اینکه شما بتوانید اجازه راندن تاکسی در شهر را داشته باشید لازم است که گواهینامه آن را داشته باشید

به همین خاطر لازم است که در ابتدا خود را در یک آموزشگاه تاکسی ثبت نام کنید . در آنجا به شما طرز نقشه خوانی و خیابانهای شهر را آموزش میدهند و همجنین قوانین مربوط به تاکسی در شهر و چگونگی محاسبه کرایه و طرز استفاده با بی سیم و غیره اموزش داده خواهد شد. البته هزینه آموزشگاهها فرق داره مثلا" از 120 یورو تا 260 یورو بسته به دوره آموزش میباشد .
بعد از گذراندن دوره اموزش بایستی خود را برای امتحان ثبت نام کنید و مبلغ 172.30 یورو هم بایستی بپردازید
اگر قبول نشدید برای تکرار امتحان بایستی 80 یورو بپردازید
از سال 2016 امتحانات بصورت کامپیوتری شده است قبلا" بصورت کتبی بود .
برای آموزش موسسه های مختلفی برای وجود دارد .اگر به یکی از آنها مراجعه کنید تمام اطلاعات را در اختیار شما میگذارند .
امتحان در دو مرحله نقشه خوانی و مرحله قوانین مربوطه انجام میگیرد
شما بایستی 66 درصد سوالات را پاسخ بدهید تا قبول شوید
شما بایستی حداقل 20 سال سن داشته باشید و خداقل دوسال از گواهینامه رانندگی اتان گذشته باشد و سابقه حد اقل یک سال رانندگی در شهر وین را داشته باشید
اگر خودتان اتومبیل ندارید اگر کسی هم پیدا شد که یک برگه بدهد و تضمین کند شما با اتومبیل او رانندگی کردید کفایت میکند .
بعضی از افراد توانسته اند که هزینه این دوره را از اداره کار طلب کنند . اما به همه این هزینه تعلق نگرفته است . بستگی به کارمند منطقه دارد .
تاکسی از آن شغل هایی است که همیشه مورد نیاز است . کسی که گواهینامه تاکسی داشته باشد  بیکار نمی ماند .