ادراه دارایی در اتریش finanzamt

2016-04-18 17:57

 

اداره دارایی در اتریش  

 finanzamt 

 

 

این اداره که از نامش پیداست مربوط به کارهای مالیاتی است

 

در این اداره هست که والدین میتوانند برای کودکان خود ماهانه پولی را دریافت کنند که متعلق به کودک است اما معمولا" به حساب مادران میآید

هر منطقه برای خود یک اداره دارایی مخصوص به خود را دارد