اداره مهاجرت در اتریش - MA 35

2016-04-21 10:24

اداره مهاجرت در اتریش

MA 35 - Einwanderung und Staatsbürgerschaft

 

در این ادراه مجوز اقامت برای دانشجویان و یا افراد دیگر صادر میشود و همچنین اقدام برای شهروندی اتریش و سیتی زنی در همین اداره انجام میشود . برای آنهایی که میخواهند اقامت خود را تمدید کنند هم میتوانند با در دست داشتن مدارک خواسته شده به این اداره مراجعه کنند .

ممکن است کسی اقامت و یا شهروندی اتریش را داشته باشد و بخواهد خانواده درجه یک خود را هم به اینجا بیاورد میتواند از همین اداره اقدام کند 

 

آدرس اداره مهاجرت در وین


20., Dresdner Straße 93, Block C