اداره گیس / GIS

2016-04-21 19:17

اداره گیس در اتریش 

GIS

 

 

 این اداره با داشتن تلوزیون و رادیو در خانه شما از شما عوارض رادیو تلوزیون میگیرد

هر ماه بایستی مبلغی پرداخت کنید . گاهی هر دو ماه یکبار صورتحساب به آدرس شما میآید .

البته تا زمانی خود را ملده نکردید و ثبت نام نکردید صورتحسابی برای شما نمی آید . اما ثبت نام اجباریست

و گاهی خودشان به خانه ها سر میزنند و اگر در خانه رادیو و تلوزیون داشتید  شما را ثبت نام میکنند  

البته اگر شما در آمد پایینی داشته باشید و یک شرایط بخصوص داشته باشید از دادن این عوارض رها میشوید 

ولی در وهله اول بایستی ملده باشید تا بتوانید بعد خود را از این عوارض رها کنید

برای این کار بایستی به محل گیس بروید که آدرس آن در زیر است . و مدارکی از اداره کار و سوسیال و 

ملده ستل خانواده . و برگه حقوق و .... هر چیزی که از شما خواستند را ببرید و یا توسط پست بفرستید

تا بررسی شود که آیا شما میتوانید عوارض بدهید یا خیر

 

مبلغ عوارض ماهانه رادیو و تلوزیون  24 یورو و 80 سنت است

مبلغ عوارض ماهیانه رادیو به تنهایی  7 یورو و 8 سنت میباشد

 

چند نکته قابل توجه

/تلوزیون و رادیو و کامپیوتری که به اینترنت وصل باشه بایستی اعلام بشه به اداره گیس

/ یک مامور ادراه گیس میتونه از شما ملده ستل و کارت شناسایی  شما را تقاضا کند

/ مامور گیس نمیتواند بدون اجازه شما وارد خانه شما بشود .  اما میتواند یادداشتی بر روی درب منزل شما بگذارد و یک وعده ملاقات برای بازدید خانه شما بگذارد

اگر در تاریخ مقرر شما نبودید و درب را باز نکردید ، مامور از طریق  نامه ای دیگر شما را در جریان قرار میدهد و همچنین از طریق اداره ماگیستراد منطقه پیگیری میکند

 

Worst Case: Über 2.100 Euro Verwaltungsstrafe

/ البته از طریق پیگیری قانونی میتواند جزیمه نقدی تا 2100 یورو داشته باشد

/ اگر صاحب خانه که خود را ملده کرده فوت کرد ، کسی که در آن خانه به زندگی ادامه میدهد بایستی ثبت نام کند

 

 

 

 

 

آدرس اداره گیس GIS

Adresse: Faulmanngasse 4, 1040 Wien

 Telefon:0810001080