اداره کار در وین اتریش AMS

2016-05-02 10:32

اداره کار در وین اتریش AMS

 

این اداره برای برای خدمات کار و کارگر و کارفرماست 

و همچنین مسئولیت پرداخت حقوق بیکاری و محل تامین آموزش های فنی و حرفه ای  را بر عهده دارد

 

 

لینک سایت اداره کار

 

 

 

 

اداره پشتیبانی کارگر

arbeiterkammer

 اداره دیگر در این رابطه اداره پشتیبان کارگر است 

که در حمایت از گارگر و شکایات رسیدگی میکند

 

لینک سایت