آموزش زبان آلمانی Deutsch Lernen

2019-08-20 11:33

آموزش زبان آلمانی با ویدیوهای آموزشی

 

  

درس 1 درس 2 درس 3 درس 4
درس 5 درس 6a درس 6b درس7
درس8 درس 9 درس 10 درس 11
درس 12 درس 13 درس 14 درس 15
درس 16 درس 17 درس 18 درس19

 

درس 20 درس 21 درس 22 درس 23
درس 24 درس 25 درس 26 درس 27
درس 28 درس 29 درس 30 درس 31
درس 32 درس 33 درس 34 درس 35
درس 36 درس 37 درس 38 درس 39

 

 

فیلم سینمایی آلمانی  با زیرنویس فارسی

عشق به سبک ایرانی قسمت اول

عشق به سبک ایرانی قسمت دوم

عشق به سبک ایرانی قسمت سوم

مبارزه تا آخرین نفس

عشق یک پسر مسیحی به یک  دختر مسلمان