گروه تئاتر انجمن فرهنگی اتریش در تهران

2015-12-27 18:35

گروه تئاتر انجمن فرهنگی اتریش در تهران

 
 
 

اعضای تشکیل دهنده تئاتر انجمن فرهنگی اتریش در تهران دانشجویان رشته تئاتر هستند. پس از شرکت در کارگاه های آموزشی که به طور منظم با حضور کارگردانان برپا می شوند و نیز در پی همکاری با تئاترهای اتریشی قطعات نمایشی به زبان های فارسی و آلمانی اجرا خواهند شد. اجرای قطعات نمایشی ویژه مناسبت های خاص به تئاتر انجمن فرهنگی اتریش محول و توسط آنان اجرا می گردد.

 اجرای قطعات نمایشی به دو زبان فارسی و آلمانی در برنامه های آتی آنها قرار دارد. علاقمندان تئاتر با سطح زبان آلمانی خیلی خوب می توانند آمادگی خود را جهت همکاری با تئاتر انجمن فرهنگی ارسال ایمیلی به آدرس

oekf.theatergruppe(at)gmail.com

میثم فرازیان