کوشک نخبگان ایران در سازمان ملل در وین اتریش

2017-03-31 17:48

کوشک نخبگان ایران در سازمان ملل در وین اتریش

 

 

تندیس چهار دانشمند ایرانی حکیم ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، حکیم خیام نیشاپوری و زکریای رازی در سازمان ملل در وین اتریش ، مفاخر علمی ایران زمین را به جهانیان معرفی می‌کند.
 
هر روز بیش از شش هزار نفر از کارکنان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در وین از کنار کوشک نخبگان می گذرند و سالانه بیش از پنجاه هزار گردشگر از آن دیدن می کنند. 
کوشک نخبگان که به دست استاد محسن گلستانی هنرمند پیکر تراش ایرانی ساخته شده است در سال 1388 از سوی جمهوری اسلامی ایران  به سازمان ملل متحد در وین اهدا شد.