کتابخانه مهندسین ایرانی مقیم اتریش

2015-07-06 17:35

کتابخانه کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش

 

فهرست کتابها

 

فهرست مجموعه عکس ها

 

فهرست نشریات و مجلات

 

 برای قرض گرفتن کتابها و یا اگر علاقه مند هستید که به کتابخانه ی ما کتاب هدیه کنید، لطفا در روزهایی که جلسه ی کانون برقرار است به محل کانون مراجعه کنید.

 

نشانی کانون:
Technische Universität Wien, Institut für Chemische Technologien und Analytik
Getreidemarkt 9/164-CT, 1060 Wien, Austria

مشخصات حساب بانکی کانون:
BAWAG PSK, BLZ 14000
Konto Nr. 10010 000 608
lautend auf Verein Iran. Ing. in Österreich.

BIC: BAWAATWW
IBAN: AT601400010010000608