کتابخانه های ایرانی در اتریش

2015-07-06 17:50

کتاب خانه های ایرانی در اتریش

 

کانون فرهنگی خانه کتاب

کانون فرهنگی خانه کتاب
دوشنبه ها چهارشنبه ها شنبه هااز ساعت 30:18 تا21
069911327497
1090 Wien, Währingerstr. 59/2/2/1409

-------------------------

 

کتابخانه کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش

 

فهرست کتابها

 

فهرست مجموعه عکس ها

 

فهرست نشریات و مجلات

 

 برای قرض گرفتن کتابها و یا اگر علاقه مند هستید که به کتابخانه ی ما کتاب هدیه کنید، لطفا در روزهایی که جلسه ی کانون برقرار است به محل کانون مراجعه کنید.

 

نشانی کانون:
Technische Universität Wien, Institut für Chemische Technologien und Analytik
Getreidemarkt 9/164-CT, 1060 Wien, Austria

مشخصات حساب بانکی کانون:
BAWAG PSK, BLZ 14000
Konto Nr. 10010 000 608
lautend auf Verein Iran. Ing. in Österreich.

BIC: BAWAATWW
IBAN: AT601400010010000608 

 

 

///////////////////////////////////////////////////

 

انستیتو ایرانشناسی یک مؤسسۀ پژوهشی در فرهنگستان علوم اتریش است که زمینه ی تحقیقاتی آن موضوعات زبانشناسی-تاریخی و علمی‌-فرهنگی را در بر می گیرد. این مؤسسه در فرهنگستان علوم همراه با "انستیتو تاریخ فرهنگ و علوم انسانی‌ آسیا" و " انستیتو مردم شناسی اجتماعی" در بطن "مرکز علوم آسیایی و مردم شناسی اجتماعی" جای گرفته است.