کتابخانه انجمن فرهنگی اتریش در تهران

2015-12-27 18:23

کتابخانه انجمن فرهنگی اتریش در تهران

 

کتابخانه انجمن فرهنگی اتریش در تهران با بیش از 5000 اثر بزرگترین کتابخانه آلمانی زبان در ایران به شمار می آید. در این مکان همواره سخنرانی هایی پیرامون ادبیات معاصر اتریش و ایران در حضور نویسندگان برگزار می شوند.

زمان کار کتابخانه

کتابخانه شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 18 بعد از ظهر و نیز از یکشنبه تا چهارشنبه همه روزه از ساعت 9 صبح الی 16 بعد از ظهر باز می باشد .زمان های بازگشایی کتابخانه در ترمفشرده تابستانی کوتاه تر از دیگر ترم ها می باشند:

شنبه ها: 18:00- 9:00 یکشنبه الی چهارشنبه: 13:00- 9:00

عضویت

جهت دریافت کارت عضویت ارائه دو قطعه عکس پاسپورتی و گواهی اثبات مهارت های زبان آلمانی و نیز آدرس و تلفن معتبر از شخص متقاضی مورد نیاز است. همچنین مبلغ 150000 ریال از متقاضیان به عنوان حق عضویت دریافت می گردد. این مبلغ برای زبان آموزان انجمن فرهنگی اتریش در تهران در شهریه هر دوره از کلاس هایشان گنجانده شده است.

مدت زمان امانات

کتاب ها به مدت 4 هفته و مجلات و روزنامه ها به مدت 2 هفته به امانت داده می شوند. کتاب های مرجع به عبارت دیگر پاره ای مشخص از کتاب ها تنها می توانند در کتابخانه خوانده شود.