کمکهای مالی به افراد کم درآمد در اتریش

2015-06-18 23:18

کمکهای مالی به افراد کم درآمد در اتریش

 

 

Sozial hilfe

Mindestsicherung - Antrag

 

در کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و کانادا قوانینی وجود دارد که به افراد کم درآمد کمکهای مالی میشود که اتریش هم از این قانون مستثنی نیست .

این کمک مالی تا یک سقف مشخص و محدود است . و بستگی به درآمد و تعداد اعضا فامیل در یک خانواده بستگی دارد.

طبق این قانون هر شخص بایستی حداقل در آمد برای زندگی معمولی را داشته باشد و نبایستی کمتر از آن باشد .

مثلا" حداقل درآمد برای افراد برای سال 2015 به شرح زیر است:

 

 

 

 

برای اشخاص مجرد

827,82 Euro

 

زوج و یا آنهایی که زندگی مشترک دارند

هر نفر 620,87 Euro

 

 

کودکان 

223,51 Euro

 

کمک هزینه اجاره خانه برای زوجین  

155،22 ٍ یورو

برای پدر و مادر تنها 

206،96 یورو

 

 

 

 

 

 

 

 

افراد بازنشسته و آنهایی که به مدت یکسال است که بیکارند

109,88 Euro

 

حداقل استاندارد برای افراد مجرد، پدر و مادر یک یا پدر و مادر واحد توسط حداقل حقوق بازنشستگی قانون عمومی تامین اجتماعی اداره می شود. علاوه بر این، بازنشستگان می توانند برای تضمین کمک هزینه حداقل اجاره برای بازنشستگان اعمال می شود.

حداقل خواهد شد 12 بار در سال پرداخت می شود.

مردان 65 سال یا زنانی که سن 60 و افراد بالغی که توسط یک افسر پزشکی و یا یک افسر پزشکی برای حداقل یک سال برای ناتوان به علاوه دو پرداخت ویژه در مقدار حداقل استانداردهای به دست آمده در هر سال مشخص شده است

 

حقوق دریافتی پناهندگان در اتریش