کارت ورود رایگان به مراکز ورزشی در اتریش

2016-01-05 22:15

 TU WAS PASS

کارت ورود رایگان به مراکز ورشی در اتریش

 

 

 

دارنده این کارت میتواند بطور رایگان در مراکز ورزشی شرکت کند

البته مراکزی  که زیر نظر این شرکت هستند و در لیست قرار دارند

با این کارت افرادی که نیازمندند مثل پناهجویان و افرادی که بیکارند و زیر نظر اداره کار اتریش هستند و آنهایی که در آمد کم دارند و کسانی که زیر نظر سوسیال هستند میتوانند این کارت را بدست آورند

با کیلیک بر روی لینک زیر لیست مراکز ورزشی آشکار میشود