کاردیولوژیست یا متخصص قلب

2016-01-10 14:09

Kardiologie 

Cardiology     متخصص قلب

کاردیولوژی یا پزشکی قلب یک تخصص در پزشکی است که با اختلالات قلب سر و کار دارد. این رشته شامل تشخیص پزشکی و درمان اختلالات مادرزادی قلب، بیماریهای
 عروق کرونر، نارسایی قلب، بیماریهای دریچه ای قلب و الکتروفیزیولوژی است. پزشکان متخصص قلب کاردیولوژیست یا متخصص قلب خوانده می شوند. پزشکانی که در زمینه جراحی قلب تخصص دارند جراح قلب خوانده می شوند
 
 
 
 
 

em. Primarius Univ. Prof. Dr. Heinrich Weber

 Innere Medizin

 Angiologie, Intensivmedizin, Kardiologie

Otto-Bauer-Gasse 6/7

1060 Wien

 

 

 

 

#######################################################################################################################

 

 

 

 

 

 

 

 

#############################################

 

 

 

 

##########################

 

 

#########################

 

 

 

##############################

 

 

 

 

 

######################